Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เชิญฟังธรรมบรรยาย พอจ.ไพศาล พอจ.กฤช ร.พ.สมุทรปราการ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมรับฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม

วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทศักราช ๒๕๕๘

เวลา ๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก

ชั้น ๕ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

แสดงธรรมนำปฏิบัติเรื่อง หาตัวเองให้เจอ

เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๑:๓๐ น.

โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

วัดป่าสุคะโต

อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

แสดงธรรมนำปฏิบัติเรื่อง ความสุขสร้างได้ด้วยใจเราเอง

เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.

โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

เชิญฟังธรรม “รู้คิด รู้ทำ นำชีวิต” โดย พอจ.กฤช มกราคม ๒๕๕๘

ชมรมรักษ์ธรรม บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จำกัด

และ ชมรมเรียนรู้กายใจ นครสวรรค์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมรับฟังการแสดงธรรม

หัวข้อ

รู้คิด รู้ทำ นำชีวิต

โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พุทศักราช ๒๕๕๘

เวลา ๑๘:๐๐ – ๒๐:๐๐ น.

ณ.ห้องแม่ปิง

ชั้น ๕ แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า

จ.นครสวรรค์

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Dhammada News : โปรแกรมธรรมะที่น่าสนใจจากบ้านจิตสบาย วันที่ 10 -11 มี.ค. 2555

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-11.30 น.

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

และ

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย โดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

เป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

เหมาะสำหรับผู้สนใจในการเจริญสติตามแนวทางของการดูจิต (จิตตานุปัสสนา) เป็นรูปแบบการเสวนาธรรมแบบสบายๆ ไม่มีพิธีรีตอง เน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ณ ห้องกรรมฐาน อาคารเจริญธรรม บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 157, 123, ปอ.พ.79

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, การเดินทางและแผนที่  >>

Dhammada News : แนะนำบ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Dhammada News : โปรแกรมธรรมะที่น่าสนใจจากบ้านจิตสบาย วันที่ 11 -12 ก.พ. 2555

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00-11.30 น.

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

และ

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย

โดยคุณมาลี ปาละวงศ์

เป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

เหมาะสำหรับผู้สนใจในการเจริญสติตามแนวทางของการดูจิต (จิตตานุปัสสนา) เป็นรูปแบบการเสวนาธรรมแบบสบายๆ ไม่มีพิธีรีตอง เน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ณ ห้องกรรมฐาน อาคารเจริญธรรม บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 157, 123, ปอ.พ.79

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, การเดินทางและแผนที่  >>

Dhammada News : แนะนำบ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Dhammada News : โปรแกรมธรรมะที่น่าสนใจจากบ้านจิตสบาย

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 10.00-11.30 น.

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

และ

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย

โดยคุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

เป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

เหมาะสำหรับผู้สนใจในการเจริญสติตามแนวทางของการดูจิต (จิตตานุปัสสนา) เป็นรูปแบบการเสวนาธรรมแบบสบายๆ ไม่มีพิธีรีตอง เน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ณ ห้องกรรมฐาน อาคารเจริญธรรม บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 157, 123, ปอ.พ.79

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, การเดินทางและแผนที่  >>

Dhammada News : แนะนำบ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติเว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่