Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

ฆราวาสธรรม อ.สุรวัฒน์ บ้านจิตสบาย กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

อาจารย์ สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
สนทนาธรรมในรายการ “ฆราวาสธรรม” ที่‏ บ้านจิตสบาย
เลขที่ ๑๐๑ ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพ ๑๐๑๗๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ฆราวาสธรรม อ.สุรวัฒน์ ณ.บ้านจิตสบาย พ.ย. ๕๗ (๑+๒)

ตอนที่ ๑

Link(VIDEO) : youtu.be/BZ3hzcW4ON0

ตอนที่ ๒

Link(VIDEO) : youtu.be/OCm5l3RGIOc

อาจารย์ สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
สนทนาธรรมในรายการ “ฆราวาสธรรม” ที่‏ บ้านจิตสบาย
เลขที่ ๑๐๑ ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพ ๑๐๑๗๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

居士法谈 姜苏纳瓦 四念住禅修营

ฆราวาสธรรม อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา เจริญสติปัฏฐานสี่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๑/๒ 居士法谈 姜苏纳瓦 四念住禅修营

Video Link : youtu.be/QeB6OnSdka8

与阿姜苏纳瓦的小参 (2014年12月13日)(第一段) 首届泰国四念住禅修营——导师:隆波帕默尊者

详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video : ฆราวาสธรรม อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา เจริญสติปัฏฐานสี่ 居士法谈 姜苏纳瓦 四念住禅修营

Video : ฆราวาสธรรม อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา เจริญสติปัฏฐานสี่ 11/7/14 1/2 居士法谈 姜苏纳瓦 四念住禅修营

Video : ฆราวาสธรรมอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา เจริญสติปัฏฐานสี่ 11/07/17 2/2 居士法谈 姜苏纳瓦 四念住禅修营

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video วิถีแห่งความสุข ภาค ๑ – ๓ (Animation)

เนื้อเรื่องจากหนังสือ วิถีแห่งความสุข แต่งโดย อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

เสียงบรรยาย โดย พิทยากร ลีลาภัทร์ aston27

  • วิถีแห่งความสุข ตอนที่ 1 : ทำไมจึงสุข http://youtu.be/pUPtLPT7vu8
  • วิถีแห่งความสุข ตอนที่ 2 : หนทางแห่งการดับทุกข์ มรรคทั้ง 8 องค์ youtu.be/odhEum4cTyc
  • วิถีแห่งความสุข ตอนที่ 3 :มรรคทั้ง 8 องค์ ทำอย่างไรให้มาก youtu.be/43VhHyIsblQ

>>วิถีแห่งความสุข ตอนที่ 1 : ทำไมจึงสุข http://youtu.be/pUPtLPT7vu8

>>วิถีแห่งความสุข ตอนที่ 2 : หนทางแห่งการดับทุกข์ มรรคทั้ง 8 องค์ youtu.be/odhEum4cTyc

>>วิถีแห่งความสุข ตอนที่ 3 :มรรคทั้ง 8 องค์ ทำอย่างไรให้มาก youtu.be/43VhHyIsblQ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: ฆราวาสธรรม อ.สุรวัฒน์ ณ.บ้านจิตสบาย พ.ย. ๕๖ (๑+๒)

ตอนที่ ๑

Link(VIDEO) : www.youtube.com/watch?v=JLxE4MiIvyU

ตอนที่ ๒

Link(VIDEO) : www.youtube.com/watch?v=eypf8z3E5fA

อาจารย์ สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
สนทนาธรรมในรายการ “ฆราวาสธรรม” ที่‏ บ้านจิตสบาย
เลขที่ ๑๐๑ ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพ ๑๐๑๗๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Dhammada News: ขอเชิญร่วมสนทนาประสาฆราวาสครั้งที่ ๙ กับ อ. สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

บ้านหนังสือชินเขต ๑

บ้านหนังสือชินเขต ๑

บรรยากาศ สนทนาประสาฆราวาส ครั้งที่ ๑ โดย อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

บรรยากาศ สนทนาประสาฆราวาส ครั้งที่ ๑ โดย อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

**************************************************************

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “สนทนาประสาฆราวาส ครั้งที่ ๙” กับ อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ บ้านหนังสือ ชินเขต ๑ ซอยงามวงศ์วาน ๔๓ (ชินเขต ๑) แยก ๑/๑ ถนนงามวงศ์วาน เขตหลักสี่ กทม.
(ใกล้เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน)

ถ่ายทอดสด “สนทนาประสาฆราวาส” ทาง wimutti.net Live (http://wimutti.net/surawatlive.html)

—————————————————–
facebook อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา : http://www.facebook.com/surawat.se
—————————————————–
บ้านหนังสือ ชินเขต ๑
โทร ๐๒-๕๘๙-๘๔๑๐
http://www.baannungsuea.com/

แผนที่เดินทาง
http://www.baannungsuea.com/map.php

รถประจำทางสาย ๒๔ ๑๓๔ ๖๓ ๕๔๕

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่