กลับสู่หน้าหลัก

สาธุ สาธุ สาธุ

โดยคุณ tana วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2543 19:53:49

ครูครับ
ที่กลั่นออกมาจากใจได้ก็อยู่ตรงนี้ครับ
สาธุ   สาธุ   สาธุ
โดยคุณ tana วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2543 19:53:49

กลุ่มวิมุตติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ห้าม ไม่ให้มีการคัดลอกข้อความบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้ใน webboard หรือ กระดานข่าวอื่นโดยมิได้รับ อนุญาตอย่างเป็นทางการ จากทางกลุ่มวิมุตติในทุกกรณี

ความเห็นที่ 1 โดยคุณ ฐิติมา วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2543 20:56:50
ถึงแม้กิเลสจะพาอ้อกลัวคุณอาบ้างหลายหน :) แต่คุณอาก็ยังเมตตาอ้อเสมอ
ขอกราบขอบพระคุณคุณอาอย่างถึงที่สุด... ซาบซึ้ง ที่คุณอากรุณาเมตตาสั่งสอน ศิษย์โง่ ดื้อ ตาดำๆ คนนี้
_/|\_   _/|\_   _/|\_

โดยคุณ ฐิติมา วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2543 20:56:50

ความเห็นที่ 2 โดยคุณ นิพ วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 09:10:26
คนจีนมีประโยคที่ว่า "เป็นศิษย์อาจารย์กันวันเดียว เหมือนเป็นพ่อลูกกันทั้งชาติ"
ผมเองก็คิดเช่นกัน คุณอาชี้ให้เห็นทางแก้ใน ความโง่+หลงผิด ของผม ผมเหมือนได้เกิดใหม่
เหมือนได้เกิดในทางแห่งธรรมแล้ว แม้จะยังไม่ถึงก็ตามทีครับ คุณของครูอาจารย์นี่
ยิ่งใหญ่เหลือคณานับ พระคุณที่คุณอาได้ให้ผมเกิดใหม่ในทางที่ถูกที่ควร ผมเองก็คงไม่มีอะไรที่
จะคั้นออกมาจากใจ มากไปกว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานตามแนวทางที่คุณอาสั่งสอนอย่าง
เต็มที่ด้วยชีวิต ด้วยกำลังที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างอันดีแก่นักปฏิบัติรุ่นหลัง
ตามแบบอย่างที่คุณอาได้กระทำไว้ดีแล้วครับ ผมขอน้อมกราบคุณอาซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์
ของผม(และอาจจะอีกหลายๆท่าน) ด้วยความรักและเคารพอย่างสุดหัวใจครับ
สาธุ สาธุ สาธุ _/I\_
โดยคุณ นิพ วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 09:10:26

ความเห็นที่ 3 โดยคุณ กอบ วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 13:26:00
มีสิ่งเดียวครับ ที่อยากกล่าว ครับ คือ ครูมีพระคุณมากครับกับผม

จากที่สมัยก่อน เคยทะนงตนว่าเก่งกาจมากมาย รู้ธรรมมากมายแล้ว พอมาเจอกระทู้ที่คุณอาเคยเขียนไว้ในห้องสมุด และตามที่ต่าง ๆ อีกหลายแห่ง ทำให้ผมรู้ว่าที่แท้ผมไม่ได้รู้อะไรเลย ที่รู้ ๆ มา เป็นแค่ความจำ ธรรมดา ๆ เท่านั้น  ถ้าไม่ได้อ่านกระทู้ของครูที่เขียน ๆ ไว้ ในห้องสมุดหรือที่อื่น ๆ ผมคงยังโง่ และหลงผิดอยู่อีกนานครับ

ถ้าจะเปรียบไป ครูก็เหมือนผู้ที่ชี้ทางให้ผมรู้ตัว  และออกจากความโง่ตรงนั้นครับ

สุดท้าย ก็คงขอขอบพระคุณครูเป็นอย่างที่สุดครับ ที่อุตส่าห์สอนการปฏิบัติให้ผมครับ

คงไม่รู้จะกล่าวอะไรอีกครับ ได้แต่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูต่อไป และนึกถึงคำของครูคำนึงครับ ที่ว่า
"นึกถึงครู ให้นึกถึงรู้" ครับ
โดยคุณ กอบ วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 13:26:00

ความเห็นที่ 4 โดยคุณ listener วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 13:35:19
_/|\_
คำสอน ของครูใช้เป็นหลักปฎิบัติได้ตลอดชีวิต
คิด คิด คิด ว่าจะตอบแทนคุณอย่างไร
ก็ยังไม่เห็นอะไรดีกว่า เร่งปฏิบัติ ให้เห็นธรรม และช่วยทำนุบำรุงพระศาสนาต่อไป
โดยคุณ listener วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 13:35:19

ความเห็นที่ 5 โดยคุณ โจ้ วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 16:22:51

_/|\_   _/|\_   _/|\_
โดยคุณ โจ้ วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 16:22:51

ความเห็นที่ 6 โดยคุณ นุดี วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 18:34:37
นมัสการอาจาริยคุณ

อนึ่งข้าคำนับน้อม
ต่อพระครูผู้การุญ
โอบเอื้อและเจือจุน
อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

ยังบ่ทราบก็ได้ทราบ
ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ชี้แจงและแบ่งปัน
ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน

จิตมากด้วยเมตตา
และกรุณาบ่เอียงเอน
เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์
ให้ฉลาดและแหลมคม
ขจัดเขลาบรรเทาโม-
หะจิตมือที่งุนงม
กังขา ณ อารมณ์ 
ก็สว่างกระจ่างใจ

คุณส่วนนี้ควรนับ
ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
ควรนึกและตรึกใน
จิตน้อมนิยมชม

_/|\_ปญฺญาวุฒิ  กเล  เตเต  ทิโนวเท  นมามิหํ_/|\_
กราบครูบาอาจารย์ครับ
(อ๋าฝากมาโพสต์ค่ะ)
โดยคุณ นุดี วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 18:34:37

ความเห็นที่ 7 โดยคุณ Lee วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 20:19:09
สาธุครับ

ที่ให้ทางลัดมากับผม

หลงวนเวียนมานาน รู้ว่าชีวิตนี้ทุกข์  รู้ว่าวัฎฎะน่ากลัว

ไม่รู้จะออกอย่างไร

กราบอีกครั้ง ที่ตัก

ขอบคุณที่สอนสั่งครับ

โดยคุณ Lee วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 20:19:09

ความเห็นที่ 8 โดยคุณ ปราโมทย์ วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2543 12:30:02
ขอบคุณ คุณธนาและพวกเราทุกท่านครับที่ปรารถนาดีต่อผมเสมอมา
ขอให้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ กันทุกๆ คนเถิดครับ
โดยคุณ ปราโมทย์ วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2543 12:30:02

ความเห็นที่ 9 โดยคุณ หนึ่ง วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2543 14:49:37
ผมคงไม่สามารถทดแทนคุณของคุณอาที่กรุณาสั่งสอนตลอดมาได้หมด
แต่จะตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนคุณอาให้ดีที่สุดครับ เพื่อวันหนึ่ง นอกจากจะ
เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้ว ยังอาจเป็นประโยชน์่ต่อเพื่อนร่วมทุกข์อีกมาก
มาย ดังตัวอย่างที่คุณอาให้เห็นตลอดมาแล้วครับ
_/|\_ _/|\_ _/|\_
โดยคุณ หนึ่ง วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2543 14:49:37

ความเห็นที่ 10 โดยคุณ พัลวัน วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2543 16:10:48
คุณของครู ล้นฟ้า
ทดแทนได้เพียงการเจริญสติ หมั่นภาวนา เท่านั้น
ศิษย์คนนี้จะขอเอา ฐานของสติ เป็นวิหารธรรม
ให้สมกับความตั้งใจ และความเหนื่อยยากของครู
ที่กรุณา...
โดยคุณ พัลวัน วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2543 16:10:48

ความเห็นที่ 11 โดยคุณ นิดนึง วัน เสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2543 09:05:44
_/|\_  _/|\_  _/|\_
กราบขอบพระคุณพี่ที่กรุณาเสมอมาค่ะ คงต้องขอคำพูดของหลายๆ คนมารวมกัน จึงจะเท่ากับความรู้สึกที่เห็นบุญคุณของพี่ที่มีมากมายเหลือเกิน ตอบแทนพระคุณได้เพียงเพียรสยามปฏิบัติไปตามที่พี่สอนไว้ สจถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้มีพระรัตนตรัยเป็นพี่พึ่งได้

กราบขออโหสิกรรมในสิ่งใดๆ ที่เคยได้ล่วงเกินพี่ ไม่ว่าด้วยกาย วาจา ใจ ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
กราบ กราบ กราบ
โดยคุณ นิดนึง วัน เสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2543 09:05:44

ความเห็นที่ 12 โดยคุณ ฐิติมา วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2543 11:05:08
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 13 โดยคุณ tung วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2543 02:05:05
สาธุ ครับ / ค่ะ

ติดต่อกลุ่มวิมุตติได้ที่ wimutti@hotmail.com