กลับสู่หน้าหลัก

สันตินันทภิกขุ

โดยคุณ ดังตฤณ วัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2543 18:10:48

เมื่อบวชแล้วฉายาของพี่เขาจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบ
แต่ขออิงเรียกไปพลางๆว่า สันตินันทภิกขุ อย่างนี้ก่อน
ตามความเคยชินที่พวกเรารู้จักพี่เขามาตั้งแต่สมัยห้องสมุดพันธุ์ทิพย์

พี่เขาให้ผมตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาเพื่อบอกกล่าวบางอย่างกับพวกเรา
เพราะตัวพี่เองค่อนข้างเกรงใจหมู่พวก จึงไม่อยากเอ่ยด้วยตนเองซ้ำๆ
คือเรื่องเกี่ยวกับความสำรวมเพื่อเตรียมครองกาสาวพัสตร์ด้วยนิสัยพระ
ในช่วงหลังนี้หลายคน โดยเฉพาะท่านที่เป็นมาตุคาม
อาจเห็นว่าพี่เขายังยินดีให้ถามธรรมะเต็มที่
แต่ออกจะเฉยไปบ้างหากนอกเหนือขอบเขตไปจากนี้
บางคนอาจไม่เข้าใจและเห็นเป็นการสร้างกำแพง
จนเกิดความรู้สึกผิดแปลกไปจากเดิมที่เคยคุ้น
อันนี้ความจริงแล้วคงต้องเข้าใจว่าพี่เขาไม่ได้ตั้งใจสร้างกำแพงขวางสัมพันธภาพเดิม
แต่เป็นการสร้างกำแพงกั้นตัวพี่เขาเองจากนิสัยฆราวาส
เพื่อพร้อมจะดำรงตนอยู่ในขอบเขตของบรรพชิตอย่างสง่างาม

พี่เขาไม่เคยเอ่ยปาก แต่ผมก็ทราบความปรารถนาที่มีเสมอมา
คือต้องการสร้างพระแท้ที่เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นเราได้อย่างสนิทใจ
ไม่ว่าจะสืบย้อนไปในอดีต หรือสำรวจดูให้เห็นปัจจุบัน
ชาวพุทธจะภาคภูมิได้ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมี
ภิกษุผู้พร้อมด้วยสมณสารูปไร้ที่ติทั้งกาย วาจา ใจอันเห็นง่ายด้วยตาเปล่ายังมี
แนวการปฏิบัติที่แท้ตามพุทธพจน์ที่สอบทานได้กับชั้นบาลีทุกกระเบียดยังมี
ผลการปฏิบัติชนิดที่เป็นแก่นสารของพุทธศาสนาคือกิเลสดับไม่กลับกำเริบยังมี
ดังนี้ถ้าสำเร็จจริงตามความปรารถนาของพี่เขา
ก็จะเป็นภาพที่บันดาลกำลังใจอย่างใหญ่หลวงให้กับพวกเราและคนรุ่นหลังๆ
ชดเชยกับความบอบช้ำทางศรัทธาของชาวพุทธเราที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมานานเกินไป

ฉะนั้นอยากเชิญชวนพวกเราให้ปฏิบัติต่อพี่เขาเสมือนพระสักรูปหนึ่ง
อันจะเป็นผลดีกับเราเองด้วย ในแง่ที่เมื่อถึงเวลาจริง
ก็ได้ปฏิบัติอันควรด้วยมโนอันอ่อนน้อม ไม่เป็นภัยแก่ตนเองในทางใด

หมายเหตุไว้นิดหนึ่ง เฉพาะพวกเราที่คุ้นหน้ากันจริงๆนะครับ
ความจริงก็แจ้งๆไว้ตอนเจอหน้าแล้ว แต่คงยังมีอีกมากที่ไม่ได้ไปศาลา
ก็บอกกล่าวกันตามอัธยาศัย
คิดว่าเรื่องกุฎิของพี่เขาคงพวกเรากันเองสร้างถวาย
แต่แรกนึกว่าคุณจู้จะออกแบบ สอบถามกับพี่เขาแล้วปรากฏว่ามีคนตัดหน้าไปเสียก่อน
แต่สำหรับวัสดุอุปกรณ์ ก็คงเป็นอิม ซึ่งชำนาญทางนี้อยู่โดยตรง
และรู้ดีว่าของไหนยี่ห้ออะไรดี ราคาไม่แพง และทนนาน
หากคิดบริจาคตามกำลังก็คุยกันเป็นการภายในได้
เพราะวันก่อนมีคนเสนอขึ้นมาที่บ้านป๋อง แล้วก็เห็นดีตามกัน
(ย้ำว่าส่วนนี้ผมเสนอจากที่เราคุยกันเองสำหรับคนที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วนะครับ
ผมคงไม่ใช่คนจัดการในเรื่องนี้ แต่บอกให้รู้ว่าพวกเราคนไหนที่ทำโดยตรงอยู่)
โดยคุณ ดังตฤณ วัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2543 18:10:48

กลุ่มวิมุตติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ห้าม ไม่ให้มีการคัดลอกข้อความบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้ใน webboard หรือ กระดานข่าวอื่นโดยมิได้รับ อนุญาตอย่างเป็นทางการ จากทางกลุ่มวิมุตติในทุกกรณี

ความเห็นที่ 1 โดยคุณ listener วัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2543 18:58:37
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 2 โดยคุณ อาจ วัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2543 21:08:07
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 3 โดยคุณ กอบ วัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2543 21:32:36
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 4 โดยคุณ พีทีคุง วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 00:56:29
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 5 โดยคุณ ธีรชัย วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 08:11:56
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 6 โดยคุณ นิพ วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 08:46:21
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 7 โดยคุณ ปราโมทย์ วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 08:59:22
หลายครั้งแล้วที่ผมอยากจะทุบคุณดังตฤณให้หมอบคามือ
(แต่ที่ยังไม่ทุบก็เพราะกลัวเสียศีล และกลัวจะสู้ด้วย)
คราวนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่อยากทุบมากเป็นพิเศษ
ก็คือเรื่องที่ประกาศเรี่ยไร ชักชวนกันสร้างกุฏิให้ผม
แล้วเขียนให้ง่ายต่อการเกิดความเข้าใจผิดว่า
ผมให้คุณดังตฤณมาตั้งกระทู้เรี่ยไรนี้

(ทั้งที่เจตนาของผมต้องการให้คุณดังตฤณเขียนกระทู้ว่า
พวกลูกศิษย์ผู้หญิง ไม่ควรเข้าไปใกล้ชิดครูบาอาจารย์มากนัก
เพราะแม้จะไม่มีการกระทำที่เสียหายใดๆ
ก็อาจจะถูกใส่ความให้เสียหายได้
ดังที่เป็นข่าววุ่นวายเสียหายกับพระศาสนาอยู่ในขณะนี้
ถึงเราจะบริสุทธิ์ใจ แต่เราก็ต้องพยายามคุ้มครองพระศาสนา
อย่าให้เกิดความล่อแหลมที่จะมัวหมองได้)

ที่ที่ผมจะไปอยู่นั้นเป็นวัดครับ
ใครจะช่วยกันสร้างวัดก็เป็นเรื่องของคนนั้น
และการสร้างวัด ก็เป็นการสร้างถวายไว้กับพระศาสนาจึงจะสมควร
แต่จะคิดเรื่ยไรสร้างกุฏิเจาะจงให้ผมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเลย
เพราะเป็นวัตถุประสงค์ที่คับแคบ ผลทานก็ไม่กว้างขวาง

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อเข้าไปอยู่ในวัด
สมภารท่านจะให้อยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั้น
จะไปสร้างกุฏิเฉพาะตัวในวัดได้อย่างไรกันครับ
ดูไม่เอื้อเฟื้อกับข้อวัตรและพระธรรมวินัยเลย

อีกอย่างหนึ่ง ผมไม่ชอบเรื่องการประกาศบอกบุญเรี่ยไรเลยครับ
เพราะมันก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่บางคน
แล้วสังคมเขาก็ตำหนิติเตียนด้วย
พวกเราเองก็เคยติเตียนวัดบางแห่งที่ล่อลวงให้คนไปทำบุญ
ดังนั้น อย่าให้ถึงกับตั้งกองเรี่ยไรอะไรกันเลยครับ

ส่วนพวกเราบางคนจะบริจาคสร้างวัด
หรือบางคนนัดกันจะไปปลูกต้นไม้ในวัด
อันนั้นเป็นการทำให้พระศาสนาตามความพอใจของแต่ละบุคคล
ผมก็ขออนุโมทนาด้วยครับ
เพราะเป็นบุญที่เกิดด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่บุญที่เกิดจากความเกรงใจ
โดยคุณ ปราโมทย์ วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 08:59:22

ความเห็นที่ 8 โดยคุณ นกเอี้ยง วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 09:22:49
^-^ _/|\_
โดยคุณ นกเอี้ยง วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 09:22:49

ความเห็นที่ 9 โดยคุณ พัลวัน วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 10:44:09
ไม่ออกความเห็น ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 10 โดยคุณ thesky วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 10:49:51
อนุโมทนาสาธุค่ะ _/|\_
โดยคุณ thesky วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 10:49:51

ความเห็นที่ 11 โดยคุณ หนึ่ง วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 13:47:26
สาธุครับ _/|\_
:-)
โดยคุณ หนึ่ง วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 13:47:26

ความเห็นที่ 12 โดยคุณ คิดเอาเอง วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 16:03:39
เมื่ออ่านข้อคิดเห็นของคุณดังตฤน
ผมกำลังจะถามว่าบริจาคได้ที่ไหนอย฿ู่ทีเดียว
พี่ก็มาชี้แจ้งเสียก่อน

พี่อย่าไปทุบคุณดังตฤนเลยครับ(ไม่รู้ทันหรือเปล่า)
ตัวผมเองก็ยังรู้สึกติดในครูบาอาจารย์อยู่
แต่พี่ก็มาชี้แจงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่คิดจะทำบุญ

กราบขอบพระคุณในทุกเรื่องครับ
โดยคุณ คิดเอาเอง วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2543 16:03:39

ความเห็นที่ 13 โดยคุณ ปราโมทย์ วัน พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2543 08:21:00
ไม่ทุบจริงหรอกครับ ผมแก่แล้ว ถ้าเขาทุบกลับก็แย่สิครับ :)
ที่ผมทักท้วงก็มี 2 จุดเท่านั้น คือไม่อยากให้ประกาศชักชวนกัน
เพราะจะทำให้พวกเราบางคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์เดือดร้อนใจ
และไม่อยากให้คิดสร้างกุฏิเพื่อผม ซึ่งเป็นบุญเล็กน้อย
ส่วนถ้าใครมีกำลังจะช่วยท่านอาจารย์สุจินต์สร้างวัดตามความสามารถที่มีอยู่
ไม่ว่าจะเป็นกำลังกาย กำลังความคิด กำลังทรัพย์
กระทั่งการร่วมอนุโมทนาในใจ
ก็เป็นบุญกุศลของแต่ละบุคคล ผมไม่เป็นมารกีดกันขัดขวางหรอกครับ
โดยคุณ ปราโมทย์ วัน พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2543 08:21:00

ความเห็นที่ 14 โดยคุณ อิม วัน พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2543 20:28:49
เรียน  พี่ๆ และเพื่อนทุกท่านนิดนึงค่ะ  _/|\_

ว่าความตั้งใจที่มีเสมอมาแต่แรกก็คือ
เห็นว่าไหนๆ จะสร้างวัดกันทั้งที ก็น่าจะสร้างให้ดีไปเลย
ไม่ได้เจาะจงว่าเรือนนั้นหรือเรือนไหนจะมีใครไปอยู่
จะใช้อะไรก็ใช้ให้เหมือนกันหมด ไม่มีอะไรพิเศษมากมาย
คิดว่าส่วนไหนควรใช้วัสดุอะไร ถึงจะทนทาน ดูแลรักษาง่าย
แล้วผู้ที่อยู่ก็อยู่อย่างสบาย ไม่ต้องมีภาระต้อง maintainance มากมายนัก

เท่าที่ลองพิจารณาดู ก็คงต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของที่
ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือมากแค่ไหน
ก็ช่วยไปตามนั้น  เท่าที่จะทำได้...

จึงเรียนมาเพื่อประการฉะนี้ค่ะ  _/|\_
..^_^..
โดยคุณ อิม วัน พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2543 20:28:49

ความเห็นที่ 15 โดยคุณ พัลวัน วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2543 12:09:17
การสร้างวัด คงจะมีผลบุญไม่น้อย และหากสร้างวัดเพื่อหวังเอาผลของบุญ เป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ถึงความหลุดพ้น ก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุด

หากคิดสร้างวัด เพื่อประโยชน์ในพระพุทธศาสนา ไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะให้ผู้ใด หากแต่เพื่อประโยชน์ของหมู่สงฆ์ ผู้ประพฤติดี ปฎิบัติชอบ เป็นการทั่วไป กุศลมหาศาลมากนัก และเชื่อว่า เมื่อมีเจตนาทำเช่นนั้น และเอาเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ถึงความหลุดพ้นเพียงอย่างเดียว ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อื่นใดไม่เอา อย่างนั้นแล้ว มรรค ผล นิพพาน ย่อมมาถึงได้ในวันหนึ่งข้างหน้านี้อย่างแน่นอน

สาธุ สาธุ สาธุ

โดยคุณ พัลวัน วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2543 12:09:17

ความเห็นที่ 16 โดยคุณ ปิ่น วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2543 14:30:05
สาธุเห็ฯด้วยและขออนุโมทนาครับ _/|\_

ช่วงนี้ผมไม่ได้ไปที่ศาลาเลยเพราะ
ติดธุระที่บ้าน  ถ้ามีข่าวคราวอะไร
รบกวนช่วยแจ้งในวิมุตติ หรือที่ลานธรรม
ด้วยนะครับ เพราะจะเข้าทุกวัน
ขอบพระคุณครับ _/|\_
โดยคุณ ปิ่น วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2543 14:30:05

ความเห็นที่ 17 โดยคุณ อี๊ด วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2543 08:20:48
สาธุครับ
*\/*...คุณอาอย่าไปทุบพี่เขาเลยครับ...
เดี๋ยวจะไม่มีใครเขียนกระทู้ดีๆให้อ่านกัน
ผมว่า..พี่เขาแค่บอกเล่าข่าวคราวให้รับทราบสำหรับคนไม่ได้ศาลาเช่นผม
ขอบพระคุณครับ
โดยคุณ อี๊ด วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2543 08:20:48

ความเห็นที่ 18 โดยคุณ มรกต วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2543 08:42:03
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 19 โดยคุณ ฐิติมา วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2543 11:07:52
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 20 โดยคุณ สายขิม วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2543 13:01:09
เห็นด้วยกับคุณปิ่นค่ะ
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงช่วยแจ้งในวิมุตติ
ด้วยนะคะ ขิมก็ไม่ค่อยได้ไปศาลาเหมือนกันค่ะ
โดยคุณ สายขิม วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2543 13:01:09

ความเห็นที่ 21 โดยคุณ นิดนึง วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2543 22:34:08
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 22 โดยคุณ ต๊าน วัน เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2543 16:01:53
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 23 โดยคุณ Tuledin วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2543 09:38:05
สาธุ ครับ / ค่ะ

ติดต่อกลุ่มวิมุตติได้ที่ wimutti@hotmail.com