กลับสู่หน้าหลัก

เรื่อง การปิดวิมุตติ และเปิดเว้ปบอร์ดที่เป็นวงในใหม่

โดยคุณ พัลวัน วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 09:44:27

เรียน สมาชิก วิมุตติ ทุกท่าน
        หลังจากที่วิมุตติได้ให้บริการสมาชิกมาในระยะหนึ่ง ในที่สุดก็ต้องปิดตัวเองลงไป ทั้งนี้เนื่องจากว่า กระดานข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมะนั้น เป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อการทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายมากอย่างยิ่งครับ ทั้งนี้เพราะ ธรรมแท้ที่จริงไม่อาจพึ่งพาสมมุติโดยง่ายครับ หากไม่มีผู้รู้ที่แท้จริงคอยตรวจสอบให้ ก็มีโอกาสที่จะทำให้เข้าใจผิดได้มากกว่าจะเข้าใจถูกอยู่มาก ซึ่งเราจะสังเกตได้จากพระไตรปิฎกเอง ที่หาคนอ่านแล้วจะเข้าใจตรงจริงๆได้นั้น มีน้อยมาก และทั้งที่พระบรมศาสดาของเรา ก็ตรัสไว้ลัดสั้นและตรงกับธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมีผลให้ผู้ฟังท่านนั้นๆบรรลุธรรมได้ แต่ก็ยังมีคนในปัจจุบันเอาตีความให้ยุ่งยากอยู่นั่นเอง(และมีเหตุผลรองรับที่สมควรตามความเห็นของคนในยุคปัจจุบันนี้ด้วย)

        เมื่อครูจากพวกเราไป เพื่อทำกิจของตนให้จบ วิมุตติก็คงจะขาดผู้คอยชี้แนะอย่างที่เคยมีไป และแม้ว่าจะมีผู้ที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้อยู่ แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถทำได้อย่างเต็มกำลังอย่างที่ครูทำ ทั้งนี้เพราะหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรวมถึงสิ่งที่สร้างสมกันมาในอดีต เอื้ออำนวยให้สามารถทำหน้าที่นี้ได้ต่างกัน แต่ในขณะเดียวกัน ผู้คนบางส่วนที่เป็นสมาชิกของที่นี้ อาจยังเล็งเห็นประโยชน์ของการมีกระดานข่าวที่อยู่ในวงจำกัดอย่างนี้อยู่จะด้วยเหตุผลส่วนตัวประการใดก็ตาม ทำให้มีความเห็นว่าควรจะมีการทำกระดานข่าวในลักษณะนี้ต่อไป

        จาก 2 ย่อหน้าดังกล่าวนี้ จึงทำให้ข้อสรุปว่า วิมุตติ จะปิดตัวลง ตามกำหนดการเดิม และจะเปิดกระดานข่าวสำหรับวงในอันใหม่ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้แยกแยะบทบาทชัดเจนว่า กระดานข่าววงในอันใหม่ จะมีไว้เพื่อสื่อสารกันภายใน ส่วนวิมุตตินั้น เมื่อปิดตัวลงแล้ว จะมีการจัดทำหมวดหมู่กระทู้เก่าที่มีอยู่เสียใหม่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะอ่านและศึกษา สามารถที่จะกระทำได้โดยง่ายครับ หากผู้ใดยังมีคำแนะนำ หรือ ติ ชม อย่างไร ก็สามารถนำเสนอในกระทู้นี้ได้อย่างอิสระครับ

โดยคุณ พัลวัน วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 09:44:27

กลุ่มวิมุตติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ห้าม ไม่ให้มีการคัดลอกข้อความบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้ใน webboard หรือ กระดานข่าวอื่นโดยมิได้รับ อนุญาตอย่างเป็นทางการ จากทางกลุ่มวิมุตติในทุกกรณี

ความเห็นที่ 1 โดยคุณ listener วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 13:11:52
ขณะนี้ ผมดูกระทู้เก่าได้ถึง  161 ขณะที่กระทู้ใหม่เริ่มที่ 182 จึงทำให้ ดูกระทู้ 162-181 ไม่เห็นครับ

ถ้าจะเปิด webboard ใหม่ ขอความกรุณา ช่วยแจ้ง URL ใหม่ หรือ e-mail ที่ จะติดต่อขอสมัครได้ ไว้ที่ วิมุติ ด้วยครับ  โดยส่วนตัวมีอันต้องย้ายที่ทำงาน และ e-mail ในเดือนกุมภาพันธ์ พอดี e-mail ที่เคยให้ไว้อาจใช้ไม่ได้


ขอบคุณ คุณพัลวัน ในโอกาสนี้อีกครั้งครับ
โดยคุณ listener วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 13:11:52

ความเห็นที่ 2 โดยคุณ ปราโมทย์ วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 13:28:23
กระทู้ที่ตกไปแล้ว และคุณพัลวันยังไม่ได้ย้ายไปไว้ที่รวมกระทู้เก่า
จะมองไม่เห็น แต่สามารถอ่านได้ครับ
โดยการพิมพ์ url ลงไปเลย เช่น
http://dharma.school.net.th/wimutti/webboard/data/D00000180.html

ผมเห็นด้วยกับคุณ listener ว่า
ควรแจ้ง url ของกระดานข่าวใหม่ไว้ที่วิมุตติด้วย
เพราะวิมุตตินั้น มีสมาชิกมากพอสมควร
ที่ไม่เคยแสดงตน และไม่เคยติดต่อกับพวกเรา

สำหรับกระดานข่าววงในแห่งใหม่ ถ้าต้องการความร่มเย็นเป็นสุข
และใช้เป็นที่ปรึกษาธรรมกันจริงๆ
ก็ควรมีระบบการดูแลทำนองเดียวกับวิมุตตินี้
ถ้าไปเปิดกว้างเมื่อใด ความยุ่งยากก็จะตามทันทีครับ
โดยคุณ ปราโมทย์ วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 13:28:23

ความเห็นที่ 3 โดยคุณ กอบ วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 14:27:22
เห็นด้วย ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 4 โดยคุณ ณรงค์ วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 14:52:48
เห็นด้วย ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 5 โดยคุณ ธีรชัย วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 15:08:22
เห็นด้วย ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 6 โดยคุณ นิพ วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 15:20:51
เห็นด้วย ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 7 โดยคุณ สุกิจ วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2543 15:50:47
เห็นด้วย ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 8 โดยคุณ โยคาวจร วัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2543 08:59:16
เห็นด้วย ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 9 โดยคุณ สุรวัฒน์ วัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2543 10:22:21
เห็นด้วยครับ
หลังจากทำหมวดหมู่กระทู้เก่าเรียบร้อยแล้ว ผมขอเสนอให้ทำเป็น CD เพื่อสะดวกต่อการศึกษา
ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ
โดยคุณ สุรวัฒน์ วัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2543 10:22:21

ความเห็นที่ 10 โดยคุณ ปราโมทย์ วัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2543 11:16:13
เรื่อง CD นั้นคุณเก๋รับจะทำให้อยู่แล้วครับ
ตอนนี้ก็เพียงแต่รอให้ผมเลิกแจมกระทู้ จะได้รวมงานเขียนทั้งหมดไว้ด้วยกัน
สำหรับการจัดหมวดหมู่นั้น
ผมจัดแยกเป็นกลุ่มๆ ไว้แล้วโดยใช้ สันติธรรม เป็นตัวตั้งครับ
โดยคุณ ปราโมทย์ วัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2543 11:16:13

ความเห็นที่ 11 โดยคุณ ธีรชัย วัน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2543 08:47:33
ครับครู แต่แจมไปเรื่อยๆนะครับ
รอจนหยดสุดท้ายนั่นแหละครับ
: )
โดยคุณ ธีรชัย วัน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2543 08:47:33

ความเห็นที่ 12 โดยคุณ ปิ่น วัน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2543 16:42:41
รบกวนแจ้งURLของกระดารแห่งใหม่ด้วยนะครับ
จะได้ติดตามไปได้( ^_^ )
โดยคุณ ปิ่น วัน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2543 16:42:41

ความเห็นที่ 13 โดยคุณ อี๊ด วัน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2543 20:44:12
เห็นด้วย ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 14 โดยคุณ จ้อม วัน พุธ ที่ 3 มกราคม 2544 12:27:47
เห็นด้วย ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 15 โดยคุณ Tuledin วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2544 14:07:06
เห็นด้วย ครับ / ค่ะ

ติดต่อกลุ่มวิมุตติได้ที่ wimutti@hotmail.com