กลับสู่หน้าหลัก

วันสุดท้าย.....

โดยคุณ พัลวัน วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 08:24:40

        ในที่สุด กระดานข่าววิมุตติก็มาถึงวันที่ทำหน้าที่เป็นวันสุดท้าย ถัดจากวันนี้ไปกระดานข่าววิมุตติก็คงจะไม่ได้อยู่รับใช้สมาชิกในฐานะของกระดานข่าวอีกแล้ว หากจะหลงเหลือร่องรอยอยู่บ้าง ก็เพียงกระทู้เก่าๆที่เคยมาโพสต์กันไว้เท่านั้น

        เมื่อมีเริ่มต้นก็ย่อมมีที่สิ้นสุดเป็นธรรมดา กระดานข่าววิมุตตินี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่สนทนาธรรมตามแนวการเจริญสติด้วยการดูจิตที่ลึกซึ้ง ที่ไม่สามารถจะสนทนาในกระดานข่าวที่เปิดเป็นสาธารณะได้ เหตุเพราะความขัดแย้งกันในความเห็นในทางธรรม มักจะไม่สามารถตกลงหรือรอมชอม หรือยอมรับความเห็นที่แตกต่างจากตนได้ ซึ่งเป็นธรรมดาของโลกที่เป็นเช่นนั้น

        สำหรับตัวผมเองแล้ว กระดานข่าววิมุตติ เป็นความภาคภูมิใจอีกอันหนึ่ง  ที่ผมได้เคยทำงานอุทิศให้กับสาธารณะชน ทั้งที่ปรากฎชื่อเป็นสมาชิก และไม่ปรากฎชื่อ เพราะทราบว่าข้อความในกระดานข่าววิมุตติแห่งนี้ มีการนำไปพิมพ์เผยแพร่ในกลุ่มต่างๆด้วย และที่ปลื้มปีติเป็นอย่างมาก ที่ได้ยินข่าวว่า มีบางครอบครัวถึงกับพยายามตามหา ครู เพื่อขอเรียนวิธีการเจริญสติด้วยการดูจิตกันทั้งครอบครัว

        แต่หากดูให้ดีแล้วจะพบว่า กระดานข่าววิมุตติจะหมดความหมายไปในทันที หากว่าไม่มีครูคอยให้คำแนะนำ และสอนสั่งพวกเราในกระดานข่าวอย่างสม่ำเสมอ หากท่านผู้ใดติดตามวิวัฒนาการของผู้คนในกระดานข่าววิมุตติแห่งนี้ก็จะพบว่า กระดานข่าววิมุตติได้เริ่มต้นจากการ "แสวงหา ทาง" เพื่อการหลุดพ้น และวิมุตติก็จบลงด้วยการ "หยุดแสวงหาทาง" เพื่อการหลุดพ้น แต่สมาชิกหลายๆท่านกำลังเดินอยู่ในทางเพื่อการหลุดพ้น ทำให้ครูเคยเอ่ยขึ้นมาว่า "วิมุตติสมบูรณ์ดีแล้ว วิมุตติก้าวมาถึงขั้นสูงสุดคืนสู่สมามัญแล้ว

        เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่สักหน่อย สำหรับวิมุตติที่มาถึงวันสุดท้าย พร้อมๆกับความสมบูรณ์ในตัวเอง เพราะกลางปีทีแล้วนั้น ผมเองก็ยังกังวลอยู่ว่า วิมุตติ จะจบลงอย่างไร ผมเคยหวังไว้ว่า หากวิมุตติได้ทำให้มีผู้คนสามารถเจริญสติด้วยการดูจิตได้อย่างถูกต้องแม้เพียงอีกคนหนึ่ง ก็ถือว่าคุ้มค่ากับวันเวลาและแรงงานความคิดที่เราต้องใส่ลงไป แต่ในวันนี้วิมุตติได้แสดงตัวว่ามีคุณค่ามากกว่านั้น มิใช่ว่ามีผู้สามารถเจริญสติด้วยการดูจิตได้มากกว่า 1 ท่านเท่านั้น แต่ยังมีท่านผู้ถึงพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟ้นไม่คลอนแคลนอีกด้วย นับได้ว่า วิมุตติ ได้ทำในสิ่งที่เกินกว่าความคาดหวังโดยส่วนตัวของผมอย่างมากทีเดียว

        สุดท้ายนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณครูผู้มีอุปการคุณต่อ กระดานข่าววิมุตติ ที่ได้กรุณาคอยประคับประคองอย่างสุดความสามารถ และด้วยอุบายที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้ สามารถเจริญสติด้วยการดูจิตได้อย่างถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่านในที่นี้ที่ได้กรุณาร่วมกันสร้างสรร กระดานข่าววิมุตติ จนสามารถจบลงได้อย่างสมบูรณ์

        สำหรับกระดานข่าววิมุตติจะยังคงอยู่ แต่จะอยู่ในรูปแบบที่อ่านได้อย่างเดียวครับ เหมือนกับการอ่านกระทู้เก่าๆนั่นเองครับ ส่วนกระดานข่าวสำหรับพวกเรากันเอง ที่จะมีไว้ติดต่อสื่อสารกัน ก็มีผู้รับอาสาที่จะทำไว้แล้วครับ แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ใดครับ

โดยคุณ พัลวัน วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 08:24:40

กลุ่มวิมุตติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ห้าม ไม่ให้มีการคัดลอกข้อความบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้ใน webboard หรือ กระดานข่าวอื่นโดยมิได้รับ อนุญาตอย่างเป็นทางการ จากทางกลุ่มวิมุตติในทุกกรณี

ความเห็นที่ 1 โดยคุณ นิพ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 08:59:40
_/I\_  _/I\_ _/I\_ กราบสาธุกับคุณอาผู้ที่ผมเคารพรักอย่างสูงสุด กราบสาธุกับพี่ตึกผู้สร้างวิมุตติแห่งนี้ครับ

วิมุตติแห่งนี้มีคุณค่ามหาศาลอย่างมากสำหรับผมและพระศาสนา วิมุตติแห่งนี้เหมือนโรงเรียน ที่ให้ความรู้อันยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่แสวงหาความจริง ไม่เพียงเท่านี้วิมุตติยังสร้างผู้ที่มีสัมมาทิฐิมากมาย อีกทั้งยังสามารถสร้างผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วได้ และอาจจะมีอีกมากมายที่จะมีมาอีก สำคัญไปกว่านี้คงไม่เกิน การที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้พระศาสนาได้สามารถเจริญต่อไปอย่างถูกต้อง

กุศลมหาศาลนี้คงจะตกอยู่กับใครไม่ได้นอกจากพี่ตึกผู้สร้างวิมุตติแห่งนี้ กระผมขออนุโมทนาสาธุด้วยใจจริง
และขอให้มหากุศลอันเป็นที่ยิ่งทั้งปวงที่เกิดจากวิมุตติ จงเป็นแรงพลังให้พี่ตึก ภรรยา และน้องกอบ ตลอดจนคนอื่นๆในครอบครัวพี่ตึก มีสติ ตื่นตัว รู้ตัวไปอย่างธรรมชาติเป็นกลาง และได้เห็นสภาวะธรรมต่างๆได้ตามความเป็นจริง เพื่อที่จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง เหมือนกับที่วิมุตติแห่งนี้ได้สร้างบุคคลเช่นนั้นมาแล้ว และอาจจะมีเพิ่มขึ้นได้ต่อไปในอนาคตครับ
ขอสาธุ _/I\_ และกราบขอบพระคุณพี่ตึก พี่ชายผู้ใจบุญของผมครับ :-)

โดยคุณ นิพ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 08:59:40

ความเห็นที่ 2 โดยคุณ ธีรชัย วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 09:06:00
ขอขอบคุณคุณพัลวัล ที่ได้ทำเว็บบอร์ดนี้ขึ้นมา
จึงทำให้ผมได้มีโอกาสอ่านข้อธรรมเตือนสติอยู่บ่อยๆ
ระยะสองสามวันมานี้ ค่อนข้างหดหู่ ทั้งในเรื่องทางโลก
และทางธรรม แต่ความหดหู่นี้ มันก็แค่สังขารอันหนึ่งที่ผุดขึ้นมา
อีกไม่นานมันก็จากไป

สิ่งที่จะขาดหายไปจากกิจวัตรประจำวันของผมหลังจากที่ครูออกบวช
และวิมุติปิดตัวลงคือ จะไม่ได้ฟังธรรมจากครูในฐานะฆราวาสผ่านทางอินเอร์เน็ต
และเมื่อวิมุติปิดตัว คงไม่มีอะไรให้อ่านอีกเช่นกัน และคงเข้าเน็ตน้อยลง

ท้ายนี้ ขอขอบคุณคุณพัลวัลอีกครั้งและขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย
ปกป้องคุ้มครองคุณพัลวัลและครอบครัว ให้มีความสุข
และขออวยพรให้คุณพัลวัลสมหวัง ในข้อธรรมที่ปรารถนาทุกประการ

ขอบคุณครับ
โดยคุณ ธีรชัย วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 09:06:00

ความเห็นที่ 3 โดยคุณ โจ้ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 09:21:25
ขอขอบพระคุณพี่ตึก ที่กรุณาดูแล วิมุตติ _/|\_

จริงอย่างที่พี่ตึกบอก...
จากจุดเริ่มต้นที่มุ่งแสวงหาทาง จนหยุดการแสวงหา
เพราะธรรมมีอยู่ทุกขณะ เพียงแต่ "รู้" หรือไม่เท่านั้น
โดยคุณ โจ้ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 09:21:25

ความเห็นที่ 4 โดยคุณ นกเอี้ยง วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 09:38:11
ตึกคะ พี่กะลังนึกอยู่เชียวว่าเจ้าเข้ามาขอบคุณที่หนูได้เปิดและดูแลวิมุตตินี้มาเพื่อพวกเรา ขอขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้ ขอให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นในธรรมนะคะ
^-^ _/|\_ ขอบคุณมากค่ะ (อืมม์ ใจหายแฮะ เมื่อคิดว่าไม่มีวิมุตติอีกแล้ว)
โดยคุณ นกเอี้ยง วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 09:38:11

ความเห็นที่ 5 โดยคุณ listener วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 10:31:24
_/|\
ขอขอบคุณครับ
วิมุตติ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตผมครับ
โดยคุณ listener วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 10:31:24

ความเห็นที่ 6 โดยคุณ สุรวัฒน์ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 10:40:05
กระดานวิมุตติ ถึงเวลาที่ต้องจบบทบาทของกระดานสนทนาธรรมลงในวันนี้
แต่กระดานวิมุตติ ยังไม่จบบทบาทของการสืบต่อพระพุทธศาสนา
และจะยังทำหน้าที่นี้ไปได้อีกนานครับ
ผมขอขอบคุณ คุณพัลวันและสมาชิกทุกท่าน เป็นอย่างสูงครับ
และขอใช้โอกาสที่กระดานวิมุตติได้ปรับเปลี่ยนบทบาทครั้งนี้
อุทิศผลแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่ผมได้กระทำไว้ แด่สมาชิกวิมุตติทุกๆท่าน
ขอทุกท่านโปรดรับผลบุญนี้ไว้ด้วยครับ

มีอีกเรื่องหนึ่งครับ
ไม่ทราบว่า ถ้าจะทำ วิมุตติ ในรูปแบบของ CD จะได้หรือไม่ครับ
(เป็นวิมุตติฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่กระทู้แรกถึงกระทู้สุดท้าย) เพื่อใช้อ่านโดยไม่ต้องเข้า net
และถ้าทำได้ใครพอจะมีเวลาทำได้บ้างครับ
โดยคุณ สุรวัฒน์ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 10:40:05

ความเห็นที่ 7 โดยคุณ พัลวัน วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 10:48:19
เคยมีผู้เสนอเรื่องอยากให้ทำเป็น CD โดยครบถ้วนครับ ซึ่งผมก็รับปากไว้ครับว่าจะดำเนินการให้ แต่ว่ายังขาดอุปกรณ์และประสบการณ์ครับ อาจจะต้องขอรบกวนท่านผู้มีประสบการณ์ครับ
โดยคุณ พัลวัน วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 10:48:19

ความเห็นที่ 8 โดยคุณ ปราโมทย์ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 10:56:47
ธรรมย่อมคุ้มครอง ผู้ประพฤติธรรมครับ
เช่นทาน ย่อมสร้างความบันเทิงใจแก่ผู้ให้
ศีล ย่อมสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้รักษา
สมาธิ ย่อมสร้างความสงบใจแก่ผู้มีสมาธิ
สติและปัญญา ย่อมเป็นเครื่องอบรมจิต ไม่ให้รั่วไหลไปสู่ความทุกข์

เรามักจะขออำนาจพระรัตนตรัยอวยพรแก่คนที่เราเคารพรัก
ความจริงพระรัตนตรัย จะให้พรคือความดีความประเสริญได้
ก็เฉพาะแก่ผู้ประพฤติธรรมเท่านั้น
ถ้าจะพูดให้ตรงยิ่งกว่านั้นก็คือ พระรัตนตรัยช่วยใครไม่ได้หรอกครับ
แต่ธรรมนั้นแหละ ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ตึก ได้ทำกรรมดีตามสติปัญญามาแล้วอย่างต่อเนื่อง
เช่นอาจหาญคัดค้านสัทธรรมปฏิรูปใน pantip
จนเกิดกระแสสังคมเข้ามาตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของวัดดัง
ต่อมาก็ได้สร้าง ธรรมะของพระป่า และวิมุตติ เพื่อส่งเสริมสัมมาทิฏฐิอีก
กรรมดีเหล่านี้ ส่งผลให้ตึกได้พบกัลยาณมิตรจำนวนมาก
และส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมของตึกให้ต่อเนื่องจริงจังยิ่งขึ้น
คราวใดที่ตึกนึกถึงกรรมดีที่ได้สร้าง
หรือนึกถึงธรรมที่ปฏิบัติอยู่
ย่อมจะเกิดกำลังใจที่จะก้าวรุดในทางธรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
โดยคุณ ปราโมทย์ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 10:56:47

ความเห็นที่ 9 โดยคุณ พัลวัน วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 10:58:28
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 10 โดยคุณ ปราโมทย์ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 11:00:51
ผมรีบรับส่วนบุญของคุณสุรวัฒน์ด้วยคนครับ _/\_

สำหรับ CD นั้น คุณเก๋รับจะทำให้อยู่แล้วครับ
ตอนนี้รอเพียงให้ปิดวิมุตติ แล้วจะดำเนินการต่อไป
ซึ่งใน CD จะรวมธรรมจาก สันติธรรม ของบิ๊กไว้ด้วยครับ
โดยคุณ ปราโมทย์ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 11:00:51

ความเห็นที่ 11 โดยคุณ listener วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 11:19:49
สาธุ ขออนุโมทนา บุญของคุณสุรวัฒน์ครับ
โดยคุณ listener วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 11:19:49

ความเห็นที่ 12 โดยคุณ นิพ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 11:21:42
ขอรับผลบุญกุศลจากพี่สุรวัฒน์ด้วยใจอนุโมทนาสาธุครับ _/I\_ เป็นกองบุญกุศลที่มหาศาลกองหนึ่งเลยครับ
อิ อิ สองวันมานี่ได้รับแต่ของฟรีมีคุณภาพ รู้สึกเป็นโชควาสนาของผมจริงๆครับ :-)
ได้อ่านที่คุณอากล่าวถึงพี่ตึก ยิ่งทำให้ความเลื่อมใสและนับถือที่ผมมีในตัวพี่ตึก ยิ่งเพิ่มพูนขึ้น ผมของสาธุในกุศลที่พี่ทำด้วยครับ เป็นแบบอย่างอันดีแก่น้องๆและคนอื่นๆจริงๆครับ _/I\_
โดยคุณ นิพ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 11:21:42

ความเห็นที่ 13 โดยคุณ Tuledin วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 11:35:00

...... _/|\_........

ขอบขอบพระคุณพี่ตึก ขออนุโมทนา กับ
ความดี และความมีน้ำใจ ในทานธรรมของพี่
ต่อผมมากครับผม

โดยคุณ Tuledin วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 11:35:00

ความเห็นที่ 14 โดยคุณ สัจจธรรมภิกขุ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 12:24:50
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 15 โดยคุณ ฐิติมา วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 12:28:35
สาธุ และขออนุโมทนาบุญคุณสุรวัฒน์ด้วยค่ะ
โดยคุณ ฐิติมา วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 12:28:35

ความเห็นที่ 16 โดยคุณ ปิ่น วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 14:11:59
ขอบพระคุณคุณตึกที่ทำให้เกิดวิมุตติครับ
ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมอยู่ทุกวัน
ผลแห่งกรรมนี้จะส่งผลให้คุณตึกได้มีความ
ก้าวหน้าในธรมยิ่งๆขึ้นไปครับ _/|\_
อนุโมทนาในกุศลนี้ด้วยครับ
(หวังว่ายังคงได้พบเพื่อนๆในลานธรรมอยู่นะครับ )
โดยคุณ ปิ่น วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 14:11:59

ความเห็นที่ 17 โดยคุณ ไพ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 14:31:10
:-)
รู้สึกอยากยิ้มอย่างเดียว
มันเบิกบาน มันอิ่ม มันเต็มสมบูรณ์
ไม่มีความเสียดาย ไม่มีความรู้สึกใจหาย
เหมือนที่เคยคาดคิดไว้เลย
โดยคุณ ไพ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 14:31:10

ความเห็นที่ 18 โดยคุณ โยคาวจร วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 14:48:28
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 19 โดยคุณ ศุภสิทธิ์ วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 15:14:15
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 20 โดยคุณ Lee วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 20:36:43
สาธุครับ

ขอกราบขอบคุณ พี่สันตินันท์ ที่ช่วยแนะนำสั่งสอน

ขอบคุณ พัลวัล ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ให้กับกระดานที่ให้ความรู้มหาศาล

ขณะนี้ ผมคิดว่าความรู้ในการปฏิบัตินี่มากพอแล้ว

ไม่สงสัยอะไรแล้ว ว่าจะปฏิบัติอย่างไร 

เหลือแต่ทำให้จบ  ไม่รู้เมือ่ไร  แต่ก็ไม่ทิ้งครับ
โดยคุณ Lee วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 20:36:43

ความเห็นที่ 21 โดยคุณ dawn วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 21:45:42
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 22 โดยคุณ ป๋อง วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 01:00:17
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 23 โดยคุณ สุกิจ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 08:19:14
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 24 โดยคุณ บัวใต้น้ำ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 08:25:59
สาธุครับ
ขออนุโมทนาในส่วนบุญที่คุณพัลวันได้ทำไว้ด้วยครับ
โดยคุณ บัวใต้น้ำ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 08:25:59

ความเห็นที่ 25 โดยคุณ ณรงค์ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 08:38:57
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 26 โดยคุณ กอบ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 09:35:22
ผมรับอาสา ทำแผ่นซีดี จากต้นฉบับ แจกต่อครับ
หากพี่เก๋ ทำแผ่นต้นฉบับเสร็จแล้ว ผมรับไปทำแจกต่อให้ครับ
โดยคุณ กอบ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 09:35:22

ความเห็นที่ 27 โดยคุณ ปิ่น วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 16:34:30
สาธุ ครับ / ค่ะ

ความเห็นที่ 28 โดยคุณ กอบ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 17:26:33
สาธุ ครู กับพี่พัลวัน ด้วยครับ
โดยคุณ กอบ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 17:26:33

ความเห็นที่ 29 โดยคุณ ธีรชัย วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 19:38:09
ขอบคุณครับคุณกอบ
ตอนนี้กำลังรอต้นฉบับจากครูอยู่ครับ

: )
โดยคุณ ธีรชัย วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 19:38:09

ความเห็นที่ 30 โดยคุณ กอบ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 21:16:48
ได้แผ่นแล้วพี่ติดต่อผม ทาง e-mail ก็ได้ครับ
peerayotu@hotmail.com
ครับ

โดยคุณ กอบ วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2544 21:16:48

ติดต่อกลุ่มวิมุตติได้ที่ wimutti@hotmail.com