Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News : เรียนแจ้งข่าวเรื่องการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์


เรียนแจ้งข่าวเรื่องการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์
ด้วยอาจจะมีผู้อ้างตัวว่าสามารถติดต่อนิมนต์พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ไปเทศน์ตามสถานที่ต่างๆ โดยวันและเวลาแล้วแต่ผู้นิมนต์ต้องการ และอาจจะมีการเรียกร้องเบิกค่าใช้จ่ายในการแสดงธรรม ค่ายานพาหนะ ฯ นั้น

จึงขอเรียนให้ทราบว่า

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี หากจะรับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมเทศนานั้น จะต้องพิจารณาถึง

1. วันที่ที่สวนสันติธรรมแจ้งเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้โยมเสียเวลาในการเดินทางในการมาเรียนธรรม

2. ตารางเวลาที่มีกิจนิมนต์อยู่ก่อน

3. กิจที่จะต้องอยู่ดูแลในสวนสันติธรรม

ดังนั้นจึงต้องจัดตารางเวลาให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังธรรมให้ได้ผลเต็มที่ ดังนั้นการที่มีผู้บอกว่าสามารถจัดการให้ได้แบบด่วนนั้น จึงขอให้ระมัดระวังให้มาก


ที่ควรคือติดต่อไปที่สวนสันติธรรมโดยตรงและแจ้งด้วยตัวเองถึงเจตนาของการนิมนต์

และพระอาจารย์จะได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างไร

ข้อสำคัญคือ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ นอกจากขอให้ผู้ที่รับฟังนำไปปฏิบัติภาวนาเพื่อตัวเอง และเพื่อให้พระพุทธศาสนาได้คงอยู่ไปนานเท่านาน

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 4,489 times, 4 visits today)

Comments are closed.