Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

พระธรรมเทศนาสำหรับผู้มาใหม่เมื่อครั้งที่ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ได้นิมนต์ให้หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ตำบลท่าพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี) ให้แสดงธรรมที่นั่น ในครั้งแรกๆนั้น ผู้คนส่วนใหญ่ที่สนใจไปฟังธรรมบรรยายโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ไม่ได้มีพื้นฐานการภาวนามากนัก การแสดงธรรมของหลวงพ่อปราโมทย์จึงเป็นไปในลักษณะที่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือไม่เคยได้ฟังการแสดงธรรมของหลวงพ่อมาก่อน

ทาง Dhammada.net จึงเห็นว่า ควรที่จะจัดทำลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังการแสดงธรรมของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ตั้งแต่ครั้งแรกๆ เพื่อให้โอกาสกับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจ ได้เริ่มศึกษาได้อย่างง่ายๆ และสามารถศึกษาไล่เรียงไปตามลำดับตั้งแต่แรก และเมื่อได้ฟังและได้ฝึกฝนภาวนามากพอ การแสดงธรรมครั้งหลังๆที่ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) เอง เนื้อหาการแสดงธรรมของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จะเข้มข้น และเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ภาวนามาอย่างเข้มข้นและยาวนานพอ ซึ่งผู้ที่ฟังและฝึกภาวนาไปตามลำดับ ก็จะยังได้รับฟังธรรมที่เหมาะสมกับตนโดยไม่ได้เสียประโยชน์ที่ควรกับตน

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่เพิ่งมาฟังธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ให้เลือกฟังจากไฟล์ที่หลวงพ่อแสดงธรรมที่ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) จากครั้งแรกก่อน ฟังซ้ำหลายๆครั้งให้เข้าใจก่อน พอเป็นที่เข้าใจแล้วจึงค่อยดาวน์โหลดไฟล์ถัดไปมาฟัง ฟังจนเข้าใจแล้วจึงค่อยลงมือภาวนาโดยไม่หักโหม แต่ให้รักษาความสม่ำเสมอเอาไว้

อนึ่ง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านแสดงธรรมที่ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) เดือนละครั้ง ทุกวันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน (ยกเว้นเดือนเมษายน และตุลาคม) ดังนั้น ท่านไม่มีความจำเป็นรีบร้อนที่จะต้องฟังทุกไฟล์ให้ครบอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อใดที่มีความเข้าใจ และสามารถลงมือภาวนาโดยเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้แล้ว ท่านจะสามารถข้ามไปฟังไฟล์อื่นๆได้ เพราะจะสามารถเข้าใจได้ และยังจะได้รับความสุขจากการที่จิตใจได้เคล้าเคลียในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดโดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช อีกด้วย

หมายเหตุ แนะนำให้ฟังในขณะที่ทำกิจกรรมที่ไม่ต้องการใช้ความคิดอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น ในขณะที่เดินทางหรือขับรถ หรือในขณะที่ทำงานบ้าน ไม่แนะนำให้ฟังในขณะที่ทำกิจกรรมที่ต้องการการคิดอย่างสลับซับซ้อนหรือต่อเนื่องยาวนาน เช่น การเรียนหนังสือ การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม เป็นต้น

กรุณาแนะนำหน้านี้ (http://www.dhammada.net/newcomer) ให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งมีความสนใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ถูกต้อง อันจะนำไปสู่เส้นทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่แรก

File

Location

CD

When

Media

490521

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙

Audio

490618

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙

Audio

490716

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙

Audio

490820

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙

Audio

490917

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๙

Audio

491119

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙

Audio

491217

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙

Audio

500121

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๘

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕o

Audio

500218

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕o

Audio

500318

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕o

Audio

500520

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๑

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕o

Audio

500617

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕o

Audio

500715

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕o

Audio

500916

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕o

Audio

501118

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕o

Audio

501216

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕o

Audio

510120

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๗

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๑

Audio

510217

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

Audio

510316

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

Audio

510518

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑

Audio

510615

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑

Audio

510720

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒๒

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑

Audio

510817

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑

Audio

510921

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

Audio

511116

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑

Audio

511221

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

Audio

520215

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒

Audio

520315

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒

Audio

520517

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๒๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒

Audio

520621

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓๐

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

Audio

520719

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒

Audio

520816

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

Audio

520920

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓๓

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

Audio

521115

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒

Audio

521220

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓๕

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒

Audio

530620

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓๖

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓

Audio

530815

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

Audio

540116

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

Audio

540220

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๓๙

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

Audio

540320

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๐

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

Audio

540515

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

Audio

540619

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

Audio

540717v2

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

Video

540717v1

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

Video

540717

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

Audio

540821

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔

Audio

540918

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

Audio

541218

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

Audio

550115

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

550219

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

550318

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๔๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

550520

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๐

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

550715

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

550819

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

550916

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551118

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551216

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

560120

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560217

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560317

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560519V1

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Video

560519

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560721

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖o

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560721V1

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖o

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560818

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560818V1

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Video

560915

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

561117V1

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

Video

561117

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

561215

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

570316

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

Audio

570518

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

Audio

570615

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

Audio

570720

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๘

วันอาทิตย์ที่ ๒o เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

Audio

570817

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

Audio

570921

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗o

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

Audio

571116

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

Audio

571221

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

Audio

580118

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

Audio

580215

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

Audio

580315

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

Audio

580517

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

Audio

580621

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๗

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

Audio

580719

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

Audio

ขอแสดงความนับถือ
Dhammada.net Team

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่