Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

About us


mp3: ธรรมดา คือ ธรรมะ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

“ธรรมดา คือ ธรรมะ”

คำว่า “ธรรมดา” ในภาษาไทย มีความหมายโดยทั่วไปว่า ไม่มีอะไรพิเศษ หรือเป็นเรื่องทั่วๆไป ไม่มีอะไรน่าสนใจ หรือให้ความสำคัญ แต่หากถอดรากศัพท์ของคำว่า “ธรรมดา” แล้ว จะเห็น “ธรรมดา” เป็นการเขียนตามภาษาสันสกฤตของคำว่า “ธมฺมตา” ในภาษาบาลี ซึ่งน่าจะแปลว่า “เป็นไปตามธรรม”

เมื่อเปิดพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในคำว่า “ธรรม” จะได้ความหมายว่า

ธรรม:
สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง;
เหตุ, ต้นเหตุ;
สิ่ง, ปรากฏการณ์, ธรรมารมณ์, สิ่งที่ใจคิด;
คุณธรรม, ความดี, ความถูกต้อง, ความประพฤติชอบ;
หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หน้าที่;
ความชอบ, ความยุติธรรม;
พระธรรม, คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้น

ดังนั้น คำว่า “ธรรมดา” จึงอีกชื่อหนึ่ง หรือเป็นความหมายของคำว่า “ธรรม” นั่นเอง

กลุ่มทำงานธรรมดา เป็นคนไทยกลุ่มเล็กๆที่ได้ประโยชน์จากการภาวนาตามวิธีการของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม ชลบุรี ซึ่งท่านได้สอนให้เรารู้จักการเจริญสติปัฏฐานด้วยวิธีการที่เรียบง่าย และแสนจะธรรมดา เปิดโอกาสให้สามารถภาวนาเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะกับบุคคลหนึ่งผู้มีการดำเนินชีวิตในเมืองที่มีแต่ความวุ่นวาย ต้องคิด ต้องฝัน ต้องริเริ่ม ต้องให้ความเห็น และวิ่งวุ่นแข่งกับเวลา จนแทบจะหาเวลาเป็นส่วนตัวไม่ได้

ผลของการภาวนาตามวิธีการคำสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช นำมาให้ซึ่งความสงบสุข ร่มเย็น ทั้งตนเอง ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ทำให้เราตระหนักถึงประโยชน์ที่ไม่อาจหวงเก็บเอาไว้เป็นของส่วนตัวได้ และทางกลุ่มได้เล็งเห็นด้วยว่า คำสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช น่าจะมีประโยชน์ต่อสาธุชนทั่วไปที่มีวิถีการดำเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงได้ปรึกษาหารือและรวมตัวกัน คิดจัดทำเว็บไซต์ Dhammada.net ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางที่จะนำธรรมอันเรียบง่าย และวิธีการภาวนาที่แสนจะธรรมดา ส่งถึงผู้ที่มีจริตและศรัทธาไปในทางเดียวกัน

กลุ่มธรรมดา ไม่มีความมุ่งหมายที่จะทำไปเพื่อการพาณิชย์ หรือแสวงหาชื่อเสียง ลาภ ยศ สรรเสริญ แต่อย่างใด และรวมทั้งขอไม่ยุ่งเกียวกับความขัดแย้งใดๆที่มี หากแต่มีความสนใจเพียงการภาวนาด้วยความเรียบง่าย ธรรมดา อย่างสม่ำเสมอ และหวังเพียงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมเกิดความสงบสุข ร่มเย็น มีเมตตาต่อกัน

กลุ่มธรรมดา
contactus.dhammada.net@gmail.com
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่