Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

แสดงธรรม การไฟฟ้าภูมิภาคเขต ๓, ธันวาคม ๒๕๕๗

Video Link : youtu.be/lUwjKeJaaiU

Audio Link :571217

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
เลขที่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
วันพุธที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

แสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน ธันวาคม ๒๕๕๗

Video Link : youtu.be/N9m4uLB5fC0

Audio Link : 571221

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ ศาลาลุงชิน (ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์)
ถนนแจ้งวัฒนะ ๑๔
เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

แสดงธรรม ร.พ.ลำปาง ต.ค. ๕๗

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

Link : youtu.be/RqAEf5hqbSs

Audio Link : 571014

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ โรงพยาบาล ลำปาง
๒๘๐ ถนนพหลโยธิน
ตำบลท่าเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ๕๒-๐๐๐
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ฆราวาสธรรม คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย พ.ย. ๕๗

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Link : youtu.be/TqS0804pdq0

คุณมาลี ปาละวงศ์

วีดิโอบรรยาย ฆราวาสธรรม ณ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

ตามแนววิธีสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม

บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บรรยายฆราวาสธรรมที่‏ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: ฆราวาสธรรมคุณมาลี บ้านจิตสบาย สิงหาคม ๒๕๕๗

Link(VIDEO) : youtu.be/PkUDHZE3kDE

คุณ มาลี ปาละวงศ์
ฆราวาสธรรม ที่‏ บ้านจิตสบาย
เลขที่ ๑๐๑ ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพ ๑๐๑๗๐
วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๘

กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนมกราคม ๒๕๕๘

  กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนมกราคม ๒๕๕๘

 • พฤหัสบดี ๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๓ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๔ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พุธ ๗ รพ. BNH ๑๔:๐๐ น.(เป็นการภายใน ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟัง)
 • ศุกร์ ๙ วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ ๑๕:๐๐ น.
 • อาทิตย์ ๑๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พุธ ๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๓:๐๐ น. ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
 • เสาร์ ๑๗ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ที่ ๑๘ ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศาลาลุงชิน) ๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ น.
 • ศุกร์ ๒๓ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๒๔ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๒๕ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พุธ ๒๘ โรงเรียนรุ่งอรุณ ๑๓:๐๐ น.
 • ศุกร์ ๓๐ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๓๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๑ กุมภาพันธ์ บ้านจิตสบาย ๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น.

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

รถตู้ฟรี เดือนมกราคม ๒๕๕๘ เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
รอบพิเศษ วันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ม.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มเอสโซ่ สถานีอารีย์ ๑๕ – ๒๖ ธ.ค. ๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๔ ม.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท. รังสิต ๒๒ ธ.ค. – ๓๐ ธ.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท. หลักสี่
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ม.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๒๙ ธ.ค. ๕๗ – ๗ ม.ค. ๕๘
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันเสาร์ที่ ๑๗ ม.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๕ – ๑๔ ม.ค. ๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ม.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม เอสโซ่ บางแค ๑๒ – ๒๑ ม.ค. ๕๘
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท พระราม 2

***********************************
เนื่องจาก ทีมงานทุกท่านเป็นจิตอาสาที่ทำงานประจำ หากโทรศัพท์หาท่านใดแล้วไม่มีคนรับสาย รบกวนช่วยโทรท่านอื่นๆ แทน ขออภัยในความไม่สะดวก และ ขอขอบคุณที่เข้าใจข้อจำกัดของทีมงานรถตู้ค่ะ
***********************************
  สำหรับผู้สนใจสำรองที่นั่งรถตู้ไปสวนสันติธรรมให้สำรองที่นั่งได้ตามช่องทางข้างล่างนี้นะคะ

 • van.dhammada.net@gmail.com
 • ดีนี่ เบอร์ 099-987-1540
 • เอ้ เบอร์ 089-955-9565 (๑๘:๐๐- ๖:๐๐ น.)
 • ทราย Line Id: sinewti หรือ เบอร์ 093-936-9641 (๑๙:๐๐ – ๒๒:๐๐ น.)

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ ๗ ธ.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท. รังสิต ๒๔ พ.ย. – ๓ ธ.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท. หลักสี่
วันเสาร์ที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๑ – ๑๐ ธ.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันเสาร์ที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๘ – ๑๗ ธ.ค. ๕๗
รอบพิเศษ วันสิ้นปี วันพุธที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม เอสโซ่ บางแค ๑๕ – ๒๖ ธ.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท พระราม 2
รอบพิเศษ วันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ม.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มเอสโซ่ สถานีอารีย์ ๑๕ – ๒๖ ธ.ค. ๕๗


ดูรายละเอียด (รวมทั้งรายละเอียดเจ้าภาพท่านอื่น)ที่นี่เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: แสดงธรรม วัดเบญจมบพิตร พ.ย. ๕๗

Link : youtu.be/gjf2c9qrWMo

Audio Link : 571123

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรมบ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
เลขที่ ๖๙ ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: แสดงธรรม วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จังหวัดเชียงราย พ.ย. ๕๗

Link : youtu.be/rB1WWKdwqhw

Audio Link : 571122

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรมบ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

居士法谈 姜苏纳瓦 四念住禅修营

ฆราวาสธรรม อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา เจริญสติปัฏฐานสี่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๑/๒ 居士法谈 姜苏纳瓦 四念住禅修营

Video Link : youtu.be/QeB6OnSdka8

与阿姜苏纳瓦的小参 (2014年12月13日)(第一段) 首届泰国四念住禅修营——导师:隆波帕默尊者

详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

居士法谈 阿姜巴山 四念住禅修营

ฆราวาสธรรม ประสาน พุทธกุลสมศิริ เจริญสติปัฏฐานสี่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ตอนที่ ๑/๓ 居士法谈 阿姜巴山 四念住禅修营

Video Link : youtu.be/zJapOkjvCvo

与阿姜巴山的小参(2014年11月28 日)(第一段) 首届泰国四念住禅修营——导师:隆波帕默尊者

地点:泰国法政大学芭提雅培训中心 时间:2014年11月27日——12月8日

详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: แสดงธรรมที่ บ.ทีโอที พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Video Link : youtu.be/QLyDnl5Jo0o

Audio Link : 571119

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ บริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด
เลขที่ ๘๙/๒ หมู่ ๓ ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐-๒๑๐
วันพุธที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกาน พ.ศ.๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

居士法谈 阿姜巴山 四念住禅修营

ฆราวาสธรรม ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน) เจริญสติปัฏฐานสี่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๐๑๔

Video Link : youtu.be/zoZ2todPeN0

与阿姜塔努宋的小参(2014年11月29 日)(第三段) 首届泰国四念住禅修营——导师:隆波帕默尊者

地点:泰国法政大学芭提雅培训中心 时间:2014年11月27日——12月8日

详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ มกราคม ๒๕๕๗


ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย

เรื่อง ยอมรับวิกฤติป่วยไข้ ด้วยใจที่ปล่อยวาง

วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ลานหน้าอุโมงค์ บริเวณฝั่งค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๘:๐๐ น.

นำเสวนาธรรมโดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

องค์ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ดำเนินรายการโดย คุณ ประสาน อิงคนันท์

โดยชมรมเพื่อนคุณธรรมเชียงใหม่ (บ้านปราณสุข)

ดำเนินงานโดย คุณ โชษิตา ธรรมรักษานุกูล และกัลยาณมิตร

ติดต่อสอบถาม 086-658-6362, 085-866-9848, 089-755-6829

E-mail: n.chosita@gmail.com

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา ม.เกษตร มกราคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา

“ธรรมวิจัย เพื่อความสุขในชีวิต”

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม

บ้านโค้งดารา ตำบลท่าพระ

อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล

อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เริ่มลงทะเบียน เวลา ๑๒:๑๕ น.

แสดงพระธรรมเทศนา ๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ น.

รับอาหารว่าง ๑๔:๔๕ น.

บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตร ลงทะเบียนผ่าน www.ku.ac.th ต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘

นิสิต และบุคคลภายนอก ลงทะเบียนหน้างาน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และคณะศิษย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

บารมีทั้งหลาย ช่วยลดกำลังของกิเลส เพิ่มกำลังของกุศล

mp 3 (for download) : บารมีทั้งหลาย ช่วยลดกำลังของกิเลส เพิ่มกำลังของกุศล

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์: สะสมบารมีไป ภาวนานะ อยากได้มรรคผล ไม่ใช่ว่า วันๆหนึ่ง หลับหูหลับตาภาวนาลูกเดียว ไม่ยุ่งกับใครเลย ภาวนาของเราอย่างเดียว ไม่สนใจเรื่องบารมีอื่นๆนะ ถ้าบารมีมันถึงพร้อมนะ ภาวนานิดเดียวมันหลุดเลย บารมีทั้งหลายลดละกิเลสทั้งนั้น ช่วยลดละกิเลส ลดกำลังของกิเลส เพิ่มกำลังของกุศล สะสมไปเรื่อย

อย่างอาจารย์กฤช เรียนกับหลวงพ่อ ๗ ปี ถ้าอาจารย์กฤชภาวนาลูกเดียว อาจารย์กฤชก็ยังเป็นอาจารย์กฤชอยู่นั่นแหละ นี่ความดีอื่นท่านก็ทำของท่านไปเรื่อย อย่างสงเคราะห์คนโน้นคนนี้ ใครไปบวชก็ไป ดูแลให้ เผยแพร่ เผยแพร่เริ่มตั้งแต่อ่านของคนอื่น เดี๋ยวนี้ท่านก็เทศน์ของท่านเอง ทำได้ ก็พัฒนานะ มันเป็นบารมีเหมือนกัน ถ้าดูเป็นนะ จะรู้สึก คนนี้เริ่มเต็มแล้ว เต็มๆๆขึ้นมา พอมันเต็มเปี่ยม เหมือนน้ำเต็มแก้วแล้ว นิดเดียว คลิ้กนิดเดียวเท่านั้น ไปแล้ว ก็พ้น ผ่านไปได้

ไม่มีบารมีนะ ภาวนาล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนั้นแหละ เราสำรวจตัวเองนะ ความชั่วอะไรยังไม่ละ ความดีอะไรยังไม่ทำ สำรวจไป

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี
แสดงธรรมเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หลังฉันเช้า

CD: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๑
Track: ๒๒
File: 561006B.mp3
ระหว่างนาทีที่ ๙ วินาทีที่ ๓๒ ถึง ๑๑ วินาทีที่ ๘

ตัด/ถอดคลิปส์โดยคุณ ok2077
ตรวจทานโดยคุณ พัลวัน

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

การปฏิบัติต้องรู้ทุกข์

mp 3 (for download) : การปฏิบัติต้องรู้ทุกข์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์ : ถ้าเราอยากจะสัมผัสความสุขอันสูงสุดคือพระนิพพาน เราก็ต้องมาดูมาเรียนรู้ทุกข์ ต้องเรียนรู้ทุกข์นะ ไม่ใช่หนีทุกข์ พวกเราคิดว่าถ้าเราหนีทุกข์ได้ เราจะมีความสุข ทุกคนหนีทุกข์มาแต่ไหนแต่ไรนะ หิวข้าว อยากกินโน่น อยากกินนี่ อยากได้โน่น อยากได้นี่นะ หาเงินมาซื้อ หาเงินมาบริโภค คิดว่าจะมีความสุข เดี๋ยวเดียวก็อยากอย่างอื่นอีก ใจเราไม่เต็มไม่อิ่มซะอย่างเดียวนะ ใจมันหิวโหยตลอดเวลาเท่าไร ๆ ก็ไม่พอ งั้นใจนะไม่เคยมีความสงบสุขอย่างแท้จริงเลย

เราค่อย ๆ มาเรียนรู้นะ เรียนรู้ความทุกข์ อะไรเรียกว่าความทุกข์? กายของเรานี้แหล่ะเรียกว่าตัวทุกข์ จิตใจของเรานี้แหล่ะคือตัวทุกข์ เนี่ยเรียนธรรมะนะ ฟังธรรมะนะ ฟังให้มันถึงแก่น ให้มันถึงจิตถึงใจจริง ๆ เราฟังธรรมะฉาบ ๆ ฉวย ๆ สนุกสนานเฮฮา มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ฟังธรรมะแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติให้ได้เลยนะ

อะไรเรียกว่าทุกข์ กายนี้แหละคือตัวทุกข์ ใจนี้แหละคือตัวทุกข์นะ คนทั่ว ๆ ไป เขาไม่เห็นหรอก เขาเห็นแต่ว่า เวลาเขามีความอยากขึ้นมานะ ถ้าเขาสนองความอยากได้ เขาก็สบายใจ มีความสุข ประเดี๋ยวเดียว ความอยากก็เกิดอีกแล้ว ความอยากเกิดใหม่ ก็ดิ้นรนสนองความอยากอีก หวังว่าจะมีความสุข มันอยู่แป๊บเดียว เดี๋ยวมันก็ความสุขก็หาย ไปอยากอย่างอื่นอีกแล้ว งั้นความสุขอย่างนั้นไม่มีจริงหรอก

เรามาเรียนรู้ให้เห็นความจริงของโลกนะ เรียนรู้ให้เห็นความจริงของชีวิตเรา เราจะเห็นเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในกายในใจของเราเนี่ย นอกจากทุกข์นะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรตั้งอยู่ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้จิตจะถึงหมดความยึดถือในกายในใจ กายกับใจเป็นตัวทุกข์นะ ถ้าเมื่อไหร่เราสลัดคืนกายคืนใจให้โลกได้ ก็คือทิ้งตัวทุกข์ไปนะ พ้นจากกายจากใจ จากรูปจากนามนี้ไป จะสัมผัสพระนิพพาน มีความสุขที่มหาศาลขึ้นมา

ส่วนอยู่กับโลก วิ่งหาความสุขเท่าไหร่ ก็หาไม่เจอ หาตั้งแต่เกิดจนตายก็หาไม่เจอนะ ดิ้นไปเรื่อย เต็มไปด้วยความอยาก เต็มไปด้วยความหิวโหย เร่าร้อน อยู่ตลอดเวลา ไม่มีความสุขหรอก

งั้นพวกเราต้องมาค่อย ๆ ฝึกจิตฝึกใจของเรานะ มาเรียนรู้ความจริงของกาย มาเรียนรู้ความจริงของจิตใจตัวเองให้มาก ถ้าหากเราอยากได้มรรคผลนิพพาน เราทิ้งการที่จะมามีสติ รู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ได้นะ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

แสดงธรรมที่ อยุธยาพาร์ค เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

File: 560425.mp3
ระหว่างนาทีที่ ๕ วินาทีที่ ๕๔ ถึง นาทีที่ ๘ วินาทีที่ ๔๑


ตัด/ถอดคลิปส์โดยคุณ ok2077
ตรวจทานโดยคุณ พัลวัน

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

รักษาศีลแล้วจะมีความสุข

mp 3 (for download) : รักษาศีลแล้วจะมีความสุข

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์ : ขั้นต้นเลยขั้นต้น ก่อนที่เราจะมาฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจได้ ขั้นต้นสุดเลย เราควรจะมารักษาศีลห้าให้ได้ก่อน งั้นหลวงพ่อจะลงมือพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วนะ พวกเราตั้งใจฟังให้เป็นลำดับ ๆ ไป คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นขั้นเป็นตอน งดงามมากเลย เบื้องต้นพวกเรารักษาศีลห้า เอาศีลห้าเท่านั้นแหละ ไม่ต้องศีลแปด ศีลสิบอะไรยุ่งยากนะ ศีลห้าก็พอแล้ว สำหรับการบรรลุมรรคผลนะ รักษาศีลห้าไว้

การที่เรารักษาศีลห้าไว้เป็นประจำเนี่ย จิตใจเราจะมีความสุขความสงบเกิดขึ้น คนที่ทำผิดศีลเนี่ย เพราะว่ากิเลสมันครอบงำใจนะ อย่างคนจะไปทำร้ายคนอื่นนะ โกรธแค้น อาฆาต ทำร้ายเขา อะไรอย่างเนี่ย หรือไปขโมยของเขา อะไรอย่างเนี่ย จิตใจไม่มีความสุข ไม่มีความสงบ ระหว่างคนจะทำร้ายคนอื่นกับ คนที่มีความเมตตา พวกเรานึกอยากออกไหมว่าใครจะมีความสุข มีความสงบมากกว่ากัน คนที่คิดร้ายกับคนอื่นนะ กับคนที่มีเมตตาต่อคนอื่นนะ คนที่มีความเมตตานะ จิตใจมีความสุข มีความสงบนะ

การที่เรารักษาศีล เราไม่ทำร้ายคนอื่น ไม่อะไรเนี่ย ฝึกไปเรื่อย จิตใจเราจะมีความเมตตาเกิดขึ้น เราไม่ลักไม่ขโมยของใคร อยากลักอยากขโมยของคนอื่น จิตใจไม่มีความสุข ความสงบ มันวุ่นวาย ก่อนจะขโมยก็ต้องวางแผน ระหว่างขโมยก็กลัวเขาจะมารู้มาเห็นนะ ขโมยไปแล้วก็ต้องมาปกปิดอะไรอย่างเนี้ย ชีวิตไม่มีความสงบ ไม่มีความสุขนะ จะเป็นชู้กับเขา ชีวิตก็ไม่มีความสงบ ซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเรานะ สงบอยู่ ไม่วุ่นวาย คนโกหก หลอกลวง จิตใจไม่สงบ คนพูดความจริง จิตใจสงบง่ายกว่าเยอะเลย คนขี้เหล้าเมายา จิตใจไม่สงบหรอก ฟุ้งซ่าน เห็นไหม คนฝึกสติ รู้กายรู้ใจไปเรื่อย ไม่หลงกับสิ่งเสพติดต่าง ๆ จิตใจจะสงบง่ายกว่า

หากเรารักษาศีลห้าให้ดีนะ ใจเราจะเริ่มมีความสุข ความสงบเกิดขึ้นนะ แทนที่เราจะคิดนะ คนทั่ว ๆ ไปนะ เขาคิดว่าการรักษาศีล ทำให้เกิดความทุกข์ ต้องรักษาศีล ทำให้มีความทุกข์มาก ในความเป็นจริงแล้วกลับข้างกันเลย ถ้าเรารักษาศีลได้ เราจะมีความสุข เราไม่ต้องคิดทำร้ายใคร ก็มีความสุข ไม่ได้ขโมยใครเราก็มีความสุข ไม่ได้เป็นชู้กับใคร เราก็มีความสุข ไม่ต้องปลิ้นปล้อนตอหลดตอแหลนะ เราก็มีความสุข แล้วสบาย

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

แสดงธรรมที่ อยุธยาพาร์ค เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

File: 560425.mp3
ระหว่างนาทีที่ ๙ วินาทีที่ ๕ ถึง นาทีที่ ๑๑ วินาทีที่ ๔๐

ตัดคลิปส์โดยคุณ ok2077
ถอดคลิปส์โดยคุณ พัลวัน

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Dhammada News: New Files Uploaded (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)

  New files updated (๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗)

 • 570927B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570927A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570914B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570914A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571119 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แสดงธรรมเมื่อวันพุธที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570913B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570913A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570912B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570912A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571015 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ แสดงธรรมเมื่อวันพุธที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571116 ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570830 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๓o เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570816 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571102 บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๓ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570810B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑o เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570810A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑o เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570809B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570809A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571101 พุทธมณฑล แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571019 บริษัทดอกบัวคู่ ถนนศรีนครินทร์ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571005 ราชกรีฑาสโมสร แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571001 กลุ่มบริษัทชัยรัชการ แสดงธรรมเมื่อวันพุธที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570928 สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570824 วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570917 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย แสดงธรรมเมื่อวันพุธที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570823 บ้านกล้าธรรม ๑ ณ ลำพูน แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570808B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570808A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570725 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570719B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570719A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570718B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570718A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570713B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570713A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 570907 บ้านสติ จ.ขอนแก่น แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

posted by พัลวัน

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กิเลสหอมหวานในเบื้องต้น เผ็ดร้อนในเบื้องปลาย

mp 3 (for download) : กิเลสหอมหวานในเบื้องต้น เผ็ดร้อนในเบื้องปลาย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์ : ต้องใจแข็งนะ กิเลสมันหอมหวาน พระพุทธเจ้าท่านก็บอก ว่ากิเลสมันหอมหวาน กิเลสมันหอมหวานในเบื้องต้นน่ะ เผ็ดร้อนในเบื้องปลาย ส่วนธรรมะเนี่ย เผ็ดร้อนในเบื้องต้นนะ หอมหวานในเบื้องปลาย การตามใจกิเลสนั้นหอมหวานเหลือเกิน สุดท้ายก็ลำบาก จิตใจตกต่ำไปเรื่อยๆ สะสมความชั่วนั้นสะสมได้เร็วนะ เพราะธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำอยู่แล้ว จะทำให้มันค่อยๆดีขึ้นๆ โอ๊ย.. ทำกันนานกว่ามันจะยอมดี มันชินกับความชั่วได้เร็ว มันไม่ค่อยชินกับความดีนะ แต่ถ้าเราอดทนนะ ทำไปเรื่อย มันจะชินกับความดี

ยกตัวอย่างหลวงพ่อเนี่ย ตั้งแต่เด็ก หลวงพ่อชอบภาวนา ไปเรียนตั้งแต่ ๗ ขวบ หายใจเข้า”พุท” หายใจออก”โธ” อะไรอย่างนี้ ชอบภาวนานะ ไม่เคยเลิกเลย มันชินที่จะภาวนา มันไม่ชินที่จะไปเที่ยวซุกซนอะไรกับใครเขา ชิน ความเคยชินไม่ได้เกิดเองหรอก ต้องสะสมมา เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องสะสมนะ สร้างความเคยชินฝ่ายดีไว้ ความเคยชินฝ่ายดีนั้น สร้างแล้วกลายเป็นบารมี ความเคยชินฝ่ายชั่วกลายเป็นอนุสัย สะสมไปกลายเป็นสันดานที่ไม่ดี สะสม

พวกเรามองออกมั้ย พวกเรามีสันดานที่ไม่ดีอะไรบ้าง ดูออกมั้ย แต่ละคน โอ้!..อย่างนี้ค่อยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะ ถ้ารู้ว่าอย่างนี้ฉันดีเลิศ ไม่มีอะไรเหมือนอย่างนี้ โอ้!..ภาวนาไม่เป็นนะ ได้ยินแล้วสลดสังเวช ถ้ารู้เท่าทันกิเลสอะไรของตัวเอง ดีมากเลย จะรู้เลยกิเลสมันทำพิษให้เรา นำความทุกข์มาให้ ใจมันจะค่อยๆไม่เอาแล้วกิเลส ตามใจมันแล้วเป็นทุกข์ เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเลย สนุกแป๊บเดียวแล้วความทุกข์ตามมาตั้งนานแน่ะ


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี
แสดงธรรมเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หลังฉันเช้า


CD: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๑
Track: ๒๒
File: 561006B.mp3
ระหว่างนาทีที่ ๖ วินาทีที่ ๕๑ ถึงนาทีที่ ๙

ตัดคลิปส์โดยคุณ ok2077
ถอดคลิปส์โดยคุณ พัลวัน

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Page 1 of 212