Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

กำหนดการแสดงธรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๙


กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนมีนาคม ๒๕๕๙

+

  กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

 • ศุกร์ ๔ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ น. (ป)
 • เสาร์ ๕ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ น. (จ, ป)
 • อาทิตย์ ๖ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ น. (ธร, ป)
 • ศุกร์ ๑๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ น. (ป)
 • เสาร์ ๑๒ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ น. (ป)
 • อาทิตย์ ๑๓ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ น. (ศ)
 • พุธ ๑๖ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓:๐๐ น.
 • ศุกร์ ๑๘ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ น. (ป)
 • เสาร์ ๑๙ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ น. (ธอ, ป)
 • อาทิตย์ ๒๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๘:๓๐ น. (๖:๓๐ น.)
 • เสาร์ ๒๖ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ น. (ธบ, ป, ศ)
 • อาทิตย์ ๒๗ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ๑๒:๐๐ น.

  หมายเหตุ รหัสรถตู้ท้ายกำหนดการ

 • (จ) รถตู้จรัลสนิทวงศ์
 • (ป) รถตู้สนามเป้า
 • (ธธ) รถตู้ธรรมดา สถานีกรุงธน
 • (ธบ) รถตู้ธรรมดา สถานีบางแค/พระราม ๒
 • (ธร) รถตู้ธรรมดา สถานีรังสิต/หลักสี่
 • (ธอ) รถตู้ธรรมดา สถานีอารีย์
 • (ร) รถตู้รังสิต/หลักสี่

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 577 times, 1 visits today)

Comments are closed.