คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News: ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ โดย บ้านสติ(ขอนแก่น) กันยายน ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

“ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา”

วันอาทิตย์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗

เวลา ๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา ๘:๐๐ น.)

ณ. ราชาวดี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น (ใกล้สนามบินขอนแก่น)

พร้อมทั้งร่วมสนทนาธรรมกับคุณมาลี คุณหมอณัฏฐ์ คุณประสาน และทีมงานจากวัดสวนสันติธรรม ตั้งแต่ ๑๐:๓๐ – ๑๕:๐๐ น.

จัดโดย บ้านสติ (ขอนแก่น)

สอบถามเพิ่มเติม : 082-118-7922, 091-867-5914, 089-940-5046

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม

ไม่มีการแสดงธรรมที่สวนสันติธรรม

รถตู้โดยกลุ่มธรรมดา.net ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางกลุ่มธรรมดา.net

รถตู้โดยกลุ่มธรรมทาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รถตู้โดยลุงเมา (คณะเจ้าภาพหลากหลาย) กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รถตู้โดยชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

1. รถตู้โดยกลุ่มธรรมดา.net

สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายการรถตู้ฟรีโดยเจ้าภาพท่านอื่น คลิ้กที่นี่)

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันเสาร์ที่ ๒ ส.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท รังสิต ๒๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท หลักสี่
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ส.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๒๘ ก.ค. – ๖ ส.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันเสาร์ที่ ๑๖ ส.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๔ – ๑๓ ส.ค. ๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ส.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ บางแค ๑๘ – ๒๗ ส.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั้ม ปตท. พระราม ๒

กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายการรถตู้ฟรีโดยเจ้าภาพท่านอื่น คลิ้กที่นี่)

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
รอบพิเศษ วันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ที่ ๑๑ ก.ค. ๕๗
๐๕:๐๐ น. ปั้ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๓๐ มิ.ย. – ๙ ก.ค. 57
วันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท รังสิต ๓๐ มิ.ย. – ๙ ก.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท หลักสี่
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๓๐ มิ.ย. – ๙ ก.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๗ – ๑๖ ก.ค. ๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๖ ก.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ บางแค ๑๔ – ๒๓ ก.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั้ม ปตท. พระราม ๒

แผนที่ (คลิ้กที่ภาพ เพื่อดูแผนที่ขนาดเต็ม)

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

ปั๊มปตท.พระราม 2

แผนที่ ปั๊มปตท.พระราม 2


ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร

ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร

ปั๊ม ปตท.หลักสี่

ปั๊ม ปตท.หลักสี่

ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน

ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน
โดยมีรายละเอียดและการสำรองที่นั่ง ดัง นี้
1. กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันเวลาที่ รับสมัคร โดยส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนที่นั่งที่ต้องการจองมาที่

    หมายเลขโทรศัพท์: 08-9694-2994 ติดต่อคุณดีนี่
    หมายเลขโทรศัพท์: 089-955-9565 ติดต่อ คุณเอ้(หากไม่รับสาย รบกวนโทรเบอร์อื่น หรือ ส่ง sms )
    หมายเลขโทรศัพท์: 093-936-9641 ติดต่อ คุณทราย

2. ทางกลุ่มฯของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร สมทบทุนทุกกรณี หากมีการเรี่ยไรจากผู้ให้บริการ จะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ และทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องสมทบทุนได้ และหากมีกรณีเช่นนี้ขอความกรุณาแจ้งมาทางเมล์ของกลุ่มฯด้วยครับ

3. หากมีปัญหาจากการให้บริการ หรือไม่ได้รับความสะดวกประการใด หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ van.dhammada.net@gmail.com ได้

4. อนึ่งขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลาและใน กรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ในการเดินทางด้วยครับ

2. รถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รายการรถตู้ฟรีเพิ่มเติม เพื่อเดินทางไปฟังธรรมที่สวนสันติธรรม (ดูรายการรถตู้ฟรีของ Dhammada.net คลิ้กที่นี่)

วันและเวลาออกเดินทาง จุดนัดพบ การสำรองที่นั่ง คณะเจ้าภาพ
5.30 น. อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน Mc Donald’s ที่ แมกซ์วาลู ศรีนครินทร์
(เปิด 24 ชม.)
ติดต่อ02-717-5111
ที่คุณกบ หรือ
คุณหนิงเท่านั้น
กลุ่มธรรมทาน
5.00 น. อาทิตย์ที่ 1 ของทุกเดือน ปั๊ม ปตท สนามเป้า ข้าง ททบ. 5
ตรงข้าม รพ.พญาไท 2
ติดต่อ ลุงเมา
084-360-6881,
086-780-4368,
086-556-2623
บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
5.00 น. อาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน บ.สาลี่เอกชัย จ.สุพรรณบุรี
5.00 น. เสาร์หรืออาทิตย์ที่ 3
ของทุกเดือน
บ.ชัยรัชการ จก.
โตโยต้า บางนา-ตราด กม. 16
5.00 น. อาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน กลุ่มเพื่อน ทพญ. ยาหยี,
ทพญ. จ๊ะจ๋า,
คุณ เจษฎ์จรรย์
5.00 น. อาทิตย์ที่ 5 ของทุกเดือน (ถ้ามี) คุณสุปรียา (น้อง)
5.00 น. อาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน (เฉพาะเดือนธันวาคมนี้ (๒๕๕๕) ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันอาทิตย์แรก วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม แทน) ม.เอเชียอาคเนย์ ติดต่อ คุณนิตยา 02-807-4500 ต่อ 321 หรือ คุณปิยะธิดา 083-609-5752 เวลา 8.30 – 16.30 น. วัน อังคาร – เสาร์ ม.เอเชียอาคเนย์
5.00 น. เสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน
(กรุณาสำรองที่นั่ง
ก่อน 12.00 น.ของวันพฤหัสที่ 2 ของเดือน)
หน้าป้อมยาม กฟผ. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ติดต่อ คุณใกล้รุ่ง
080-465- 4924
เวลา 9.00-20.00 น.
ทุกวัน หรือ
mdc@egat.co.th
กิจกรรมพัฒนาจิต
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.
05.10 น. ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ที่หลวงพ่อแสดงธรรม หน้าที่จอดรถ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จตุจักร ติดต่อ คุณบุ๋ม โทร 085-197-1569 เวลา 08.30-19.00 น. ทุกวัน รถตู้จตุจักร

เนื่องจากเป็นการเดินทางของหมู่คณะ ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเดินทางแทน
หมายเหตุ
1. จะไม่มีการเดินทางตามตารางข้างต้นหากวันเดินทางที่กำหนดไว้ตรงกับวันที่สวนสันติธรรมปิด
2. รอบรถตู้ข้างต้นของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร ทุกกรณี หากญาติธรรมมีความประสงค์จะร่วมบุญ กรุณาติดต่อเจ้าภาพโดยตรง หากมีการเรี่ยไรให้ช่วยค่าใช้จ่ายจากคนขับรถตู้ ขอความกรุณาแจ้งมาทาง santi.vangroup@gmail.com
3. หากมีข้อร้องเรียน คำถาม หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ santi.vangroup@gmail.com หรือ mdc@egat.co.th (ในกรณีที่เป็นรถตู้ของชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.)

ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพและญาติธรรมผู้แสวงหาธรรมะทุกท่าน

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

Dhammada News: ขอเชิญฟังธรรม ในงานแสดง-ปฎิบัติธรรมเป็นธรรมทาน โดยชมรมกัลยาณธรรม กรกฎาคม ๒๕๕๗

ขอเชิญฟังธรรม ในงานแสดง-ปฎิบัติธรรมเป็นธรรมทาน

โดย ชมรมกัลยาณธรรม

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรมระหว่าง เวลา ๑๒:๓๐ – ๑๔:๐๐ น.

ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐-๑๒๐

ดูแผนที่

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

Dhammada News: ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับ ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คุณมาลี คุณประสาน ที่วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาธรรม

โดย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

คุณ มาลี ปาละวงศ์

คุณ ประสาน พุทธกุลสมศิริ

เป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ในวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๖:๓๐ น.

พระธาตุโกฏิแก้ว

ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

เป็นรูปแบบการเสวนาธรรมแบบสบายๆ ไม่มีพิธีรีตอง
เน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

ทาน ศีล สมาธิ วิปัสสนา นิพพาน

lpkhumkian-lppramote

[...]

กติกามารยาทในการส่งการบ้าน

lpPramote.20131007.01

[...]

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

freevan-300x260

[...]

Video Clips : เรียนกรรมฐานอย่าหวังพึ่งคนอื่น

videoClips

[...]

ธรรมะ ฟังแล้วฟังอีก แล้วจิตใจจะพัฒนาขึ้น

20140226.001

[...]

หลวงตามหาบัว ในรายการทไวไลท์โชว์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

[...]

จะมีปัญญา ต้องหัดเจริญปัญญา

videoClips

[...]

Video : แสดงธรรม ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ มิถุนายน ๒๕๕๗

videoClips

[...]

Dhammada News: New Files Uploaded (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

mp3-logo

[...]

Dhammada News: ขอเชิญฟังธรรม ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ กรกฎาคม ๒๕๕๗

17july255701a.640

[...]

Dhammada News: New Files Uploaded (๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

mp3-logo

[...]

Dhammada News: New Files Uploaded (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗)

mp3-logo

[...]

Dhammada News: New Files Uploaded (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

mp3-logo

[...]

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

freevan-300x260

[...]

Video: แสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน มิถุนายน ๒๕๕๗

videoClips

[...]

Page 1 of 22312345...102030...Last »