คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๗

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม

ไม่มีการแสดงธรรมที่สวนสันติธรรม

รถตู้โดยกลุ่มธรรมดา.net ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางกลุ่มธรรมดา.net

รถตู้โดยกลุ่มธรรมทาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รถตู้โดยลุงเมา (คณะเจ้าภาพหลากหลาย) กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รถตู้โดยชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

1. รถตู้โดยกลุ่มธรรมดา.net

กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายการรถตู้ฟรีโดยเจ้าภาพท่านอื่น คลิ้กที่นี่)

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันเสาร์ที่ ๖ ก.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท รังสิต ๒๕ ส.ค. – ๓ ก.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท หลักสี่
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ก.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๑ – ๑๐ ก.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๘ – ๑๗ ก.ย. ๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ บางแค ๑๕ – ๒๔ ก.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั้ม ปตท. พระราม ๒


สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายการรถตู้ฟรีโดยเจ้าภาพท่านอื่น คลิ้กที่นี่)

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันเสาร์ที่ ๒ ส.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท รังสิต ๒๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท หลักสี่
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ส.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๒๘ ก.ค. – ๖ ส.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันเสาร์ที่ ๑๖ ส.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๔ – ๑๓ ส.ค. ๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ส.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ บางแค ๑๘ – ๒๗ ส.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั้ม ปตท. พระราม ๒

แผนที่ (คลิ้กที่ภาพ เพื่อดูแผนที่ขนาดเต็ม)

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

ปั๊มปตท.พระราม 2

แผนที่ ปั๊มปตท.พระราม 2


ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร

ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร

ปั๊ม ปตท.หลักสี่

ปั๊ม ปตท.หลักสี่

ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน

ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน
โดยมีรายละเอียดและการสำรองที่นั่ง ดัง นี้
1. กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันเวลาที่ รับสมัคร โดยส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนที่นั่งที่ต้องการจองมาที่

    หมายเลขโทรศัพท์: 08-9694-2994 ติดต่อคุณดีนี่
    หมายเลขโทรศัพท์: 089-955-9565 ติดต่อ คุณเอ้(หากไม่รับสาย รบกวนโทรเบอร์อื่น หรือ ส่ง sms )
    หมายเลขโทรศัพท์: 093-936-9641 ติดต่อ คุณทราย

2. ทางกลุ่มฯของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร สมทบทุนทุกกรณี หากมีการเรี่ยไรจากผู้ให้บริการ จะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ และทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องสมทบทุนได้ และหากมีกรณีเช่นนี้ขอความกรุณาแจ้งมาทางเมล์ของกลุ่มฯด้วยครับ

3. หากมีปัญหาจากการให้บริการ หรือไม่ได้รับความสะดวกประการใด หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ van.dhammada.net@gmail.com ได้

4. อนึ่งขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลาและใน กรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ในการเดินทางด้วยครับ

2. รถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รายการรถตู้ฟรีเพิ่มเติม เพื่อเดินทางไปฟังธรรมที่สวนสันติธรรม (ดูรายการรถตู้ฟรีของ Dhammada.net คลิ้กที่นี่)

วันและเวลาออกเดินทาง จุดนัดพบ การสำรองที่นั่ง คณะเจ้าภาพ
5.30 น. อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน Mc Donald’s ที่ แมกซ์วาลู ศรีนครินทร์
(เปิด 24 ชม.)
ติดต่อ02-717-5111
ที่คุณกบ หรือ
คุณหนิงเท่านั้น
กลุ่มธรรมทาน
5.00 น. อาทิตย์ที่ 1 ของทุกเดือน ปั๊ม ปตท สนามเป้า ข้าง ททบ. 5
ตรงข้าม รพ.พญาไท 2
ติดต่อ ลุงเมา
084-360-6881,
086-780-4368,
086-556-2623
บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
5.00 น. อาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน บ.สาลี่เอกชัย จ.สุพรรณบุรี
5.00 น. เสาร์หรืออาทิตย์ที่ 3
ของทุกเดือน
บ.ชัยรัชการ จก.
โตโยต้า บางนา-ตราด กม. 16
5.00 น. อาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน กลุ่มเพื่อน ทพญ. ยาหยี,
ทพญ. จ๊ะจ๋า,
คุณ เจษฎ์จรรย์
5.00 น. อาทิตย์ที่ 5 ของทุกเดือน (ถ้ามี) คุณสุปรียา (น้อง)
5.00 น. อาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน (เฉพาะเดือนธันวาคมนี้ (๒๕๕๕) ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันอาทิตย์แรก วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม แทน) ม.เอเชียอาคเนย์ ติดต่อ คุณนิตยา 02-807-4500 ต่อ 321 หรือ คุณปิยะธิดา 083-609-5752 เวลา 8.30 – 16.30 น. วัน อังคาร – เสาร์ ม.เอเชียอาคเนย์
5.00 น. เสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน
(กรุณาสำรองที่นั่ง
ก่อน 12.00 น.ของวันพฤหัสที่ 2 ของเดือน)
หน้าป้อมยาม กฟผ. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ติดต่อ คุณใกล้รุ่ง
080-465- 4924
เวลา 9.00-20.00 น.
ทุกวัน หรือ
mdc@egat.co.th
กิจกรรมพัฒนาจิต
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.

เนื่องจากเป็นการเดินทางของหมู่คณะ ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเดินทางแทน
หมายเหตุ
1. จะไม่มีการเดินทางตามตารางข้างต้นหากวันเดินทางที่กำหนดไว้ตรงกับวันที่สวนสันติธรรมปิด
2. รอบรถตู้ข้างต้นของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร ทุกกรณี หากญาติธรรมมีความประสงค์จะร่วมบุญ กรุณาติดต่อเจ้าภาพโดยตรง หากมีการเรี่ยไรให้ช่วยค่าใช้จ่ายจากคนขับรถตู้ ขอความกรุณาแจ้งมาทาง santi.vangroup@gmail.com
3. หากมีข้อร้องเรียน คำถาม หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ santi.vangroup@gmail.com หรือ mdc@egat.co.th (ในกรณีที่เป็นรถตู้ของชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.)

ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพและญาติธรรมผู้แสวงหาธรรมะทุกท่าน

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

หลวงตามหาบัว ในรายการทไวไลท์โชว์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) วิกิพีเดีย

วัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ)

หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ออกรายการในวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ถอดถ้อยคำบางตอน…

นาทีที่ ๑๘ วินาทีที่ ๓

ไตรภพ : อยู่บนศีล สมาธิ แล้วปัญญามันจะมาเอง?

หลวงตาฯ : หา.. อะไรจะมาเอง?

ไตรภพ : ปัญญาจะมามั้ยขอรับพระคุณเจ้า ถ้ามีศีล มีสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ ปัญญาจะมามั้ยขอรับ

หลวงตาฯ : ไม่มา

ไตรภพ : แล้วปัญญาจะมาได้อย่างไรขอรับ?

หลวงตาฯ : ก็พิจารณาทางด้านปัญญา

ไตรภพ : สาธุ..

หลวงตาฯ : คือศีลต้องเป็นศีล แต่เป็นเครื่องหนุนให้สมาธิเกิดขึ้นได้อย่างง่าย เช่น ผู้ปฏิบัติตัวด้วยศีลอันบริสุทธิ์แล้วนะ จิตจะไม่เป็นกังวลระแคะระคายในตัวของตนว่าเป็นผู้มีศีลด่างพร้อยอะไรๆ เพราะศีลสมบูรณ์แล้วก็มีความอบอุ่น จิตก็ไม่เป็นกังวล เมื่อจิตไม่เป็นกังวลแล้วทำสมาธิก็ลงได้เร็ว ลงได้เร็วแล้วเป็นสมาธิแน่วแน่เข้าไป สมาธิเป็นหลายขั้นหลายภูมิในภาคปฏิบัติ สำหรับทางด้านปริยัติที่เราจดจำมานั้น กับภาคปฏิบัติผิดกันมาก ต้องได้ผ่านทางภาคปริยัติและภาคปฏิบัติแล้วจะพูดได้อย่างฉาดฉาน คนเรานะ…

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

Video: Mindfulness meditation for everyday life (English Subtitle)

Video : Mindfulness meditation for everyday life (English Subtitle)

Venerable Pramote Pamojjo
Dhamma talk at Jitsabuy Home
March 3, 2013
Translated by Chunhapak
Edited by Bhikkhu Korakot Kittisobhan and Jess Peter Koffman

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

Dhammada News: ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ โดย บ้านสติ(ขอนแก่น) กันยายน ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

“ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา”

วันอาทิตย์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗

เวลา ๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา ๘:๐๐ น.)

ณ. ราชาวดี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น (ใกล้สนามบินขอนแก่น)

พร้อมทั้งร่วมสนทนาธรรมกับคุณมาลี คุณหมอณัฏฐ์ คุณประสาน
และทีมงานจากวัดสวนสันติธรรม ตั้งแต่ ๑๐:๓๐ – ๑๕:๐๐ น.

จัดโดย บ้านสติ (ขอนแก่น)

สอบถามเพิ่มเติม : 082-118-7922, 091-867-5914, 089-940-5046

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

ทาน ศีล สมาธิ วิปัสสนา นิพพาน

lpkhumkian-lppramote

[...]

กติกามารยาทในการส่งการบ้าน

lpPramote.20131007.01

[...]

Video Clips : เรียนกรรมฐานอย่าหวังพึ่งคนอื่น

videoClips

[...]

ธรรมะ ฟังแล้วฟังอีก แล้วจิตใจจะพัฒนาขึ้น

20140226.001

[...]

จะมีปัญญา ต้องหัดเจริญปัญญา

videoClips

[...]

Dhammada News: ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับ ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คุณมาลี คุณประสาน ที่วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

Kotekaew.20140823

[...]

Dhammada News: New Files Uploaded (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗)

mp3-logo

[...]

Video: ฆราวาสธรรม คุณมาลี ณ.บ้านจิตสบาย เชียงราย มิ.ย. ๕๗

malee_jitsabuy_chiangrai

[...]

Video: แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย สิงหาคม ๒๕๕๗

jitSabuy.20140803

[...]

Dhamma for everyone who lives in Republic of China

youku.lppramote

[...]

Video: แสดงธรรม ณ ชมรมกัลยาณธรรม กรกฎาคม ๒๕๕๗

kalayanadham.2557

[...]

Video : แสดงธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ กรกฎาคม ๒๕๕๗

thai_airways_suvarnabhumi_airport

[...]

Video : ฆราวาสธรรม อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา เจริญสติปัฏฐานสี่ 居士法谈 姜苏纳瓦 四念住禅修营

surawat-thai-chainese

[...]

Viedo : ฆราวาสธรรม ประสาน พุทธกุลสมศิริ เจริญสติปัฏฐานสี่ 居士法谈 阿姜巴山 四念住禅修营

prasan-thai-chainese

[...]

Dhammada News: New Files Uploaded (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

mp3-logo

[...]

Video : แสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน กรกฎาคม ๒๕๕๗

sala.20150720

[...]

ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ณ.บ้านกล้าธรรม ๑ ลำพูน สิงหาคม ๒๕๕๗

20140823

[...]

Page 1 of 22412345...102030...Last »