คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

รถตู้ฟรี เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม

ไม่มีการแสดงธรรมที่สวนสันติธรรม

รถตู้โดยกลุ่มธรรมดา.net ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางกลุ่มธรรมดา.net

รถตู้โดยกลุ่มธรรมทาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รถตู้โดยลุงเมา (คณะเจ้าภาพหลากหลาย) กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รถตู้โดยชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

1. รถตู้โดยกลุ่มธรรมดา.net

ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายการรถตู้ฟรีโดยเจ้าภาพท่านอื่น คลิ้กที่นี่)

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันเสาร์ที่ ๔ ต.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท รังสิต ๒๒ ก.ย. – ๑ ต.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท หลักสี่
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ต.ค. ๕๗ (งานวันกฐิน) ๐๕:๐๐ น. ปั้ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๒๙ ก.ย. – ๘ ต.ค. ๕๗
๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ บางแค
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท. พระราม ๒
วันเสาร์ที่ ๑๘ ต.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๖ – ๑๕ ต.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั้ม บางจาก สถานีกรุงธน

***********************************
เนื่องจาก ทีมงานทุกท่านเป็นจิตอาสาที่ทำงานประจำ หากโทรศัพท์หาท่านใดแล้วไม่มีคนรับสาย รบกวนช่วยโทรท่านอื่นๆ แทน ขออภัยในความไม่สะดวก และ ขอขอบคุณที่เข้าใจข้อจำกัดของทีมงานรถตู้ค่ะ
***********************************
  สำหรับผู้สนใจสำรองที่นั่งรถตู้ไปสวนสันติธรรมให้สำรองที่นั่งได้ตามช่องทางข้างล่างนี้นะคะ

 • van.dhammada.net@gmail.com
 • โทรศัพท์มือถือหมายเลข 089-694-2994 ติดต่อ ดีนี่
 • โทรศัพท์มือถือหมายเลข 089-955-9565 ติดต่อ คุณเอ้
 • โทรศัพท์มือถือหมายเลข 093-936-9641 ติดต่อ ทราย


กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายการรถตู้ฟรีโดยเจ้าภาพท่านอื่น คลิ้กที่นี่)

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันเสาร์ที่ ๖ ก.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท รังสิต ๒๕ ส.ค. – ๓ ก.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท หลักสี่
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ก.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๑ – ๑๐ ก.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๘ – ๑๗ ก.ย. ๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ บางแค ๑๕ – ๒๔ ก.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั้ม ปตท. พระราม ๒

แผนที่ (คลิ้กที่ภาพ เพื่อดูแผนที่ขนาดเต็ม)

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

ปั๊มปตท.พระราม 2

แผนที่ ปั๊มปตท.พระราม 2


ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร

ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร

ปั๊ม ปตท.หลักสี่

ปั๊ม ปตท.หลักสี่

ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน

ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน
โดยมีรายละเอียดและการสำรองที่นั่ง ดัง นี้
1. กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันเวลาที่ รับสมัคร โดยส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนที่นั่งที่ต้องการจองมาที่

  หมายเลขโทรศัพท์: 08-9694-2994 ติดต่อคุณดีนี่
  หมายเลขโทรศัพท์: 089-955-9565 ติดต่อ คุณเอ้(หากไม่รับสาย รบกวนโทรเบอร์อื่น หรือ ส่ง sms )
  หมายเลขโทรศัพท์: 093-936-9641 ติดต่อ คุณทราย

2. ทางกลุ่มฯของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร สมทบทุนทุกกรณี หากมีการเรี่ยไรจากผู้ให้บริการ จะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ และทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องสมทบทุนได้ และหากมีกรณีเช่นนี้ขอความกรุณาแจ้งมาทางเมล์ของกลุ่มฯด้วยครับ

3. หากมีปัญหาจากการให้บริการ หรือไม่ได้รับความสะดวกประการใด หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ van.dhammada.net@gmail.com ได้

4. อนึ่งขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลาและใน กรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ในการเดินทางด้วยครับ

2. รถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รายการรถตู้ฟรีเพิ่มเติม เพื่อเดินทางไปฟังธรรมที่สวนสันติธรรม (ดูรายการรถตู้ฟรีของ Dhammada.net คลิ้กที่นี่)

วันและเวลาออกเดินทาง จุดนัดพบ การสำรองที่นั่ง คณะเจ้าภาพ
5.30 น. อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน Mc Donald’s ที่ แมกซ์วาลู ศรีนครินทร์
(เปิด 24 ชม.)
ติดต่อ02-717-5111
ที่คุณกบ หรือ
คุณหนิงเท่านั้น
กลุ่มธรรมทาน
5.00 น. อาทิตย์ที่ 1 ของทุกเดือน ปั๊ม ปตท สนามเป้า ข้าง ททบ. 5
ตรงข้าม รพ.พญาไท 2
ติดต่อ ลุงเมา
084-360-6881,
086-780-4368,
086-556-2623
บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
5.00 น. อาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน บ.สาลี่เอกชัย จ.สุพรรณบุรี
5.00 น. เสาร์หรืออาทิตย์ที่ 3
ของทุกเดือน
บ.ชัยรัชการ จก.
โตโยต้า บางนา-ตราด กม. 16
5.00 น. อาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน กลุ่มเพื่อน ทพญ. ยาหยี,
ทพญ. จ๊ะจ๋า,
คุณ เจษฎ์จรรย์
5.00 น. อาทิตย์ที่ 5 ของทุกเดือน (ถ้ามี) คุณสุปรียา (น้อง)
5.00 น. อาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน (เฉพาะเดือนธันวาคมนี้ (๒๕๕๕) ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันอาทิตย์แรก วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม แทน) ม.เอเชียอาคเนย์ ติดต่อ คุณนิตยา 02-807-4500 ต่อ 321 หรือ คุณปิยะธิดา 083-609-5752 เวลา 8.30 – 16.30 น. วัน อังคาร – เสาร์ ม.เอเชียอาคเนย์
5.00 น. เสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน
(กรุณาสำรองที่นั่ง
ก่อน 12.00 น.ของวันพฤหัสที่ 2 ของเดือน)
หน้าป้อมยาม กฟผ. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ติดต่อ คุณใกล้รุ่ง
080-465- 4924
เวลา 9.00-20.00 น.
ทุกวัน หรือ
mdc@egat.co.th
กิจกรรมพัฒนาจิต
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.

เนื่องจากเป็นการเดินทางของหมู่คณะ ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเดินทางแทน
หมายเหตุ
1. จะไม่มีการเดินทางตามตารางข้างต้นหากวันเดินทางที่กำหนดไว้ตรงกับวันที่สวนสันติธรรมปิด
2. รอบรถตู้ข้างต้นของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร ทุกกรณี หากญาติธรรมมีความประสงค์จะร่วมบุญ กรุณาติดต่อเจ้าภาพโดยตรง หากมีการเรี่ยไรให้ช่วยค่าใช้จ่ายจากคนขับรถตู้ ขอความกรุณาแจ้งมาทาง santi.vangroup@gmail.com
3. หากมีข้อร้องเรียน คำถาม หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ santi.vangroup@gmail.com หรือ mdc@egat.co.th (ในกรณีที่เป็นรถตู้ของชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.)

ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพและญาติธรรมผู้แสวงหาธรรมะทุกท่าน

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

แสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน กันยายน ๒๕๕๗

Video Link : youtu.be/wthlw1DgM98

Audio Link : 570921.mp3

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กันยายน ๒๕๕๗

Video Link : youtu.be/G8jj4VFFikg

Audio Link : 570820.mp3

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี
แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อวันพุธที่ ๒o เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

แสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน สิงหาคม ๒๕๕๗

Video Link : youtu.be/m2bMJ1ZLB9Q

Audio Link : 570817.mp3

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ ศาลาลุงชิน (ศาลากาญจนาภิเษกรำลึก)
ถนนแจ้งวัฒนะ ๑๔
เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

《修行的两个阶段》 隆波帕默尊者

《修行的两个阶段》 隆波帕默尊者

[...]

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ กลุ่มนำทอง สิงหาคม ๒๕๕๗

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ กลุ่มนำทอง เอไอเอ

[...]

Dhammada News: New Files Uploaded (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗)

mp3-logo

[...]

Video: ฆราวาสธรรม คุณมาลี ณ.บ้านจิตสบาย เชียงราย มิ.ย. ๕๗

malee_jitsabuy_chiangrai

[...]

Video: แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย สิงหาคม ๒๕๕๗

jitSabuy.20140803

[...]

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๗

freevan-300x260

[...]

หลวงตามหาบัว ในรายการทไวไลท์โชว์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

[...]

Dhamma for everyone who lives in Republic of China

youku.lppramote

[...]

Video: แสดงธรรม ณ ชมรมกัลยาณธรรม กรกฎาคม ๒๕๕๗

kalayanadham.2557

[...]

Video : แสดงธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ กรกฎาคม ๒๕๕๗

thai_airways_suvarnabhumi_airport

[...]

Video: Mindfulness meditation for everyday life (English Subtitle)

mindfulness_meditation_for_everyday_life

[...]

Page 1 of 22412345...102030...Last »