Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

รถตู้ฟรี เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม

ไม่มีการแสดงธรรมที่สวนสันติธรรม

รถตู้โดยกลุ่มธรรมดา.net ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางกลุ่มธรรมดา.net

รถตู้โดยกลุ่มธรรมทาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รถตู้โดยลุงเมา (คณะเจ้าภาพหลากหลาย) กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รถตู้โดยชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

1. รถตู้โดยกลุ่มธรรมดา.net

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายการรถตู้ฟรีโดยเจ้าภาพท่านอื่น คลิ้กที่นี่)

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ ๗ ธ.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท. รังสิต ๒๔ พ.ย. – ๓ ธ.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท. หลักสี่
วันเสาร์ที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๑ – ๑๐ ธ.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันเสาร์ที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๘ – ๑๗ ธ.ค. ๕๗
รอบพิเศษ วันสิ้นปี วันพุธที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม เอสโซ่ บางแค ๑๕ – ๒๖ ธ.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท พระราม 2
รอบพิเศษ วันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ม.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มเอสโซ่ สถานีอารีย์ ๑๕ – ๒๖ ธ.ค. ๕๗

***********************************
เนื่องจาก ทีมงานทุกท่านเป็นจิตอาสาที่ทำงานประจำ หากโทรศัพท์หาท่านใดแล้วไม่มีคนรับสาย รบกวนช่วยโทรท่านอื่นๆ แทน ขออภัยในความไม่สะดวก และ ขอขอบคุณที่เข้าใจข้อจำกัดของทีมงานรถตู้ค่ะ
***********************************
  สำหรับผู้สนใจสำรองที่นั่งรถตู้ไปสวนสันติธรรมให้สำรองที่นั่งได้ตามช่องทางข้างล่างนี้นะคะ

 • van.dhammada.net@gmail.com
 • โทรศัพท์มือถือหมายเลข 089-694-2994 ติดต่อ ดีนี่
 • โทรศัพท์มือถือหมายเลข 089-955-9565 ติดต่อ คุณเอ้
 • โทรศัพท์มือถือหมายเลข 093-936-9641 ติดต่อ ทราย

พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายการรถตู้ฟรีโดยเจ้าภาพท่านอื่น คลิ้กที่นี่)

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันเสาร์ที่ ๑๕ พ.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท. รังสิต ๓ – ๑๒ พ.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท. หลักสี่
วันเสาร์ที่ ๑๕ พ.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๓ – ๑๒ พ.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันเสาร์ที่ ๒๙ พ.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๑๗ – ๒๖ พ.ย. ๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พ.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ บางแค ๑๗ – ๒๖ พ.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั้ม ปตท. พระราม ๒

แผนที่ (คลิ้กที่ภาพ เพื่อดูแผนที่ขนาดเต็ม)

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

ปั๊มปตท.พระราม 2

แผนที่ ปั๊มปตท.พระราม 2


ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร

ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร

ปั๊ม ปตท.หลักสี่

ปั๊ม ปตท.หลักสี่

ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน

ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน
โดยมีรายละเอียดและการสำรองที่นั่ง ดัง นี้
1. กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันเวลาที่ รับสมัคร โดยส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนที่นั่งที่ต้องการจองมาที่

  หมายเลขโทรศัพท์: 08-9694-2994 ติดต่อคุณดีนี่
  หมายเลขโทรศัพท์: 089-955-9565 ติดต่อ คุณเอ้(หากไม่รับสาย รบกวนโทรเบอร์อื่น หรือ ส่ง sms )
  หมายเลขโทรศัพท์: 093-936-9641 ติดต่อ คุณทราย

2. ทางกลุ่มฯของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร สมทบทุนทุกกรณี หากมีการเรี่ยไรจากผู้ให้บริการ จะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ และทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องสมทบทุนได้ และหากมีกรณีเช่นนี้ขอความกรุณาแจ้งมาทางเมล์ของกลุ่มฯด้วยครับ

3. หากมีปัญหาจากการให้บริการ หรือไม่ได้รับความสะดวกประการใด หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ van.dhammada.net@gmail.com ได้

4. อนึ่งขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลาและใน กรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ในการเดินทางด้วยครับ

2. รถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รายการรถตู้ฟรีเพิ่มเติม เพื่อเดินทางไปฟังธรรมที่สวนสันติธรรม (ดูรายการรถตู้ฟรีของ Dhammada.net คลิ้กที่นี่)

วันและเวลาออกเดินทาง จุดนัดพบ การสำรองที่นั่ง คณะเจ้าภาพ
5.30 น. อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน Mc Donald’s ที่ แมกซ์วาลู ศรีนครินทร์
(เปิด 24 ชม.)
ติดต่อ02-717-5111
ที่คุณกบ หรือ
คุณหนิงเท่านั้น
กลุ่มธรรมทาน
5.00 น. อาทิตย์ที่ 1 ของทุกเดือน ปั๊ม ปตท สนามเป้า ข้าง ททบ. 5
ตรงข้าม รพ.พญาไท 2
ติดต่อ ลุงเมา
084-360-6881,
086-780-4368,
086-556-2623
บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
5.00 น. อาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน บ.สาลี่เอกชัย จ.สุพรรณบุรี
5.00 น. เสาร์หรืออาทิตย์ที่ 3
ของทุกเดือน
บ.ชัยรัชการ จก.
โตโยต้า บางนา-ตราด กม. 16
5.00 น. อาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน กลุ่มเพื่อน ทพญ. ยาหยี,
ทพญ. จ๊ะจ๋า,
คุณ เจษฎ์จรรย์
5.00 น. อาทิตย์ที่ 5 ของทุกเดือน (ถ้ามี) คุณสุปรียา (น้อง)
5.00 น. อาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน (เฉพาะเดือนธันวาคมนี้ (๒๕๕๕) ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันอาทิตย์แรก วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม แทน) ม.เอเชียอาคเนย์ ติดต่อ คุณนิตยา 02-807-4500 ต่อ 321 หรือ คุณปิยะธิดา 083-609-5752 เวลา 8.30 – 16.30 น. วัน อังคาร – เสาร์ ม.เอเชียอาคเนย์
5.00 น. เสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน
(กรุณาสำรองที่นั่ง
ก่อน 12.00 น.ของวันพฤหัสที่ 2 ของเดือน)
หน้าป้อมยาม กฟผ. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ติดต่อ คุณใกล้รุ่ง
080-465- 4924
เวลา 9.00-20.00 น.
ทุกวัน หรือ
mdc@egat.co.th
กิจกรรมพัฒนาจิต
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.

เนื่องจากเป็นการเดินทางของหมู่คณะ ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเดินทางแทน
หมายเหตุ
1. จะไม่มีการเดินทางตามตารางข้างต้นหากวันเดินทางที่กำหนดไว้ตรงกับวันที่สวนสันติธรรมปิด
2. รอบรถตู้ข้างต้นของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร ทุกกรณี หากญาติธรรมมีความประสงค์จะร่วมบุญ กรุณาติดต่อเจ้าภาพโดยตรง หากมีการเรี่ยไรให้ช่วยค่าใช้จ่ายจากคนขับรถตู้ ขอความกรุณาแจ้งมาทาง santi.vangroup@gmail.com
3. หากมีข้อร้องเรียน คำถาม หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ santi.vangroup@gmail.com หรือ mdc@egat.co.th (ในกรณีที่เป็นรถตู้ของชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.)

ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพและญาติธรรมผู้แสวงหาธรรมะทุกท่าน

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่
ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่
คู่มือการใช้งาน อ่านได้ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ธันวาคม ๒๕๕๗

กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

  กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

 • ศุกร์ ที่ ๕ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ที่ ๖ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ที่ ๗ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พุธ ที่ ๑๐ มอ.หาดใหญ่ () ๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น. ห้อง REG ๔๐๑ ชั้น ๕ ตึกอาคารเรียนรวม
 • ศุกร์ ที่ ๑๒ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ที่ ๑๓ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ที่ ๑๔ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • ศุกร์ ที่ ๑๙ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ที่ ๒๐ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ที่ ๒๑ ศาลากาญจนาภิเษกรำลึก (ศาลาลุงชิน) ๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ น.
 • เสาร์ที่ ๒๗ หมู่บ้านสัจจะธรรม เชียงใหม่ ๑๖:๐๐ น.
 • อาทิตย์ที่ ๒๘ ชมรมสารธรรมล้านนา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ๙:๐๐ น.
 • พุธที่ ๓๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่
ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่
คู่มือการใช้งาน อ่านได้ที่นี่

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ไม่เคยทำเว็บไซต์ หรือ อินเตอร์เน็ตเอง

mp3 for download: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ไม่เคยทำเว็บไซต์ หรือ อินเตอร์เน็ตเอง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ตามที่มีการสร้าง user ใน Facebook โดยใช้ชื่อ “พระอาจารย์ ปาโมทย์ ปาโมชโช” นั้น ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ไม่เคยทำเว็บไซต์ หรือ อินเตอร์เน็ตเอง เว็บไซต์ต่างๆเป็นการทำกันเองของลูกศิษย์ที่เป็นฆราวาสทั้งนั้น ซึ่งท่านเคยได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ในการแสดงธรรมครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ที่ ศาลากาญจนาภิเษกรำลึก (ศาลาลุงชิน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนี้

อนึ่ง ตามปกติแล้ว ด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์ จะไม่มีศิษย์คนใดกล้าใช้ชื่อของครูบาอาจารย์ของตน แทนตนเองในเฟซบุ๊ค เพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าตนเองเป็นตัวครูบาอาจารย์ครับ ซึ่งในขณะนี้ ทราบว่า User ดังกล่าว ทาง Facebook ได้ดำเนินการ Ban ไปเรียบร้อยแล้ว แต่หากท่านใดพบเห็น Facebook ที่ใช้ชื่อ “หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช” โดยมีรูปของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา ชลบุรี ก็สามารถดำเนินการแจ้งให้ Facebook ทราบว่า เป็นผู้ใช้ตัวปลอมได้ทันทีครับ

หลวงพ่อปราโมทย์ : เพราะฉะนั้น ทำตัวให้เป็นบัวพ้นน้ำขึ้นมาก่อนนะ ให้พ้นน้ำ ถ้าพ้นแล้วบานรับแสงอาทิตย์ได้ในชาตินี้ก็เอาเลย ไม่ต้องรอ ถ้าไม่ได้ก็ไปบานในชาติต่อไป ถ้าไม่ได้จริงก็ไปรอพระพุทธเจ้าถัดไป ถ้าไม่ได้อีกที ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วล่ะนะ ต้องรออีกนานเลยล่ะ

พอสู้มั้ย กินข้าวของเขาฟรีแล้วนะ สถานที่ก็ใช้ฟรีนะ ต้องภาวนาใช้หนี้นะ ต้องภาวนาใช้หนี้ ยกตัวอย่างพระเนี่ย บวชมา ถ้าพระบวชมาแล้ว ไม่มีธรรมะนะ ไปบิณฑบาต ข้าวทุกคำนี้คือหนี้นะ แล้ววิธีจะลดหนี้ของพระก็คือการภาวนา ให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วไปบิณฑบาต เขาได้บุญได้กุศล อย่างน้อยก็ยังเป็นกัลยาณปุถุชน ก็ยังดีเป็นหนี้น้อยหน่อย ญาติโยมก็ได้บุญบ้าง ดีกว่าไม่ได้เลย

พวกเรานี้ก็คล้ายๆพระ เห็นมั้ย ที่อยู่ตรงนีก็อยู่ฟรี ข้าวก็กินฟรี เห็นมั้ย รถจอดไว้ที่ข้างนอก นั่งรถตู้ฟรีเข้ามาอีก เต็มไปด้วยของฟรีนะ เพราะฉะนั้นเป็นหนี้แล้วนะ ต้องภาวนาใช้หนี้เขานะ พอภาวนาแล้วก็นึกถึงคนที่เขาจัดสถานที่ คนที่เขาจัดการแสดงธรรมนะ คนที่ช่วยงาน นึกถึงเขาบ้าง นึกถึงเขา นึกไปอย่างนั้นแหละ เขารับไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ เรานึกถึงเพื่อแสดงว่าเราก็ยังกตัญญูอยู่ ก็ยังเป็นคนดีนะ ถ้าเจอเขาก็ขอบใจเขาหน่อย อนุโมทนากับเขาหน่อย คนที่ช่วยงาน อย่างพวกจราจรนะ ไม่ได้ฟังธรรมนะ เดินท่อมๆอยู่ข้างถนน น่าสงสาร เสียสละ

คนที่เสียสละเพื่อให้เราได้ฟังธรรมะนั้นมีเยอะเลย ผู้ที่เสียสละท่านแรกเลยก็คือ พระพุทธเจ้า สืบทอดกันลงมาจนถึงวันนี้แหละ หลวงพ่อคนเดียวมาทำ ทำไม่ได้ พวกเรามากันเยอะๆ ไม่มีปัญญา ก็มีคนมาช่วยเยอะแยะเลย ซีดี หรือเว็บไซต์ต่างๆ หลวงพ่อก็ไม่ได้ทำ ทำไม่เป็น

คนที่เขาทำ เขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ลำบากมากเลยในการทำงาน ในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อ เขาทำก็เพื่อแทนคุณพระพุทธเจ้า พวกเราก็ภาวนาแทนคุณผู้มีอุปการะคุณของเราด้วย เรียกว่าปุพฺพการีนะ คนที่สงเคราะห์เราก่อน โดยที่เรายังไม่เคยสงเคราะห์เขาเนี่ย เรียกว่า ปุพฺพการี ผู้ให้การอุปการะก่อน อย่างพระพุทธเจ้าเหมือนปุพฺพการีเรา อุปการะเรา สอนเรา สอนยากนะ มนุษย์แต่ละคน กว่าจะพ้นทุกข์ขึ้นไปนะ ยากเหมือนสอนควายให้ขึ้นต้นไม้เลยล่ะ ต้นไม้สูงๆ ต้นยาง ต้นอะไรอย่างนี้นะ สอนให้ควายปีนขึ้นไป ไม่ใช่ง่ายหรอก ยาก อันนี้หลวงพ่อไม่ได้ว่าพวกเรานะ หลวงพ่อคิดถึงตัวเองหรอก โอ้โหเรา กิเลสหนาปัญญาหยาบนะ ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะ ก็ค่อยๆขัดเกลามา ก็ค่อยมีความสุขขึ้น


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

แสดงธรรมที่ ศาลากาญจนาภิเษกรำลึก (ศาลาลุงชิน)
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

File: 570817
ระหว่างนาทีที่ ๑๐ วินาทีที่ ๕๔ ถึงนาทีที่ ๑๒ วินาทีที่ ๒๕

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่
ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่
คู่มือการใช้งาน อ่านได้ที่นี่

ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา ม.สงขลานครินทร์ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ณ ห้อง REG 401 ชั้น ๕

อาคารเรียนรวม

ใกล้สนามฟุตบอล (สนามล่าง)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.หาดใหญ่)

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เวลา ๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น.

(ลงทะเบียน เวลา ๘:๐๐ น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

Mobile: 086-980-1868, 093-947-4926, 081-498-8766

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่
ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่
คู่มือการใช้งาน อ่านได้ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

lpPramote.schedule.201411

กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ตลอดทั้งเดือน) กรุณาคลิ้กเพื่อดูรายละเอียด [...]

Dhammada on Android

ic_launcher-web

[...]

ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา วัดพระธาตุโกฎิแก้ว พฤศจิกายน ๒๕๕๗

kotekaew.20141122

[...]

Video: แสดงธรรมที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตุลาคม ๒๕๕๗

cmu.141015

[...]

Video: แสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

sala.571116

[...]

Video: แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย พฤศจิกายน ๒๕๕๗

jitSabuy.20141102

[...]

อาจารย์พระสมชาย บรรยายการเจริญสติปัฏฐาน กันยายน ๒๕๕๗ 阿姜宋猜尊者的开示 首届泰国四念住禅修营——导师:隆波帕默尊者

krubaSomchai.20140915

[...]

แสดงธรรม พุทธมณฑล พฤศจิกายน ๒๕๕๗

budhaMonthol.20141101

[...]

รักษาศีลด้วยการรู้ทันใจ เราจะไม่ผิดศีล

BaanSatiKhonkhan.20140907.

[...]

แสดงธรรม ณ บ. ดอกบัวคู่ ตุลาคม ๒๕๕๗

twinlotus.20141019

[...]

เราไม่ได้ภาวนาเอาดี แต่ให้เห็นความจริง

lpPramote.20141028

[...]

ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา บ้านจิตสบาย พฤศจิกายน ๒๕๕๗

jitsabuy.20141102

[...]

ฆราวาสธรรม ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดย คุณประสาน

prasan.20141011

[...]

Page 1 of 22712345...102030...Last »