Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

แสดงธรรม วัดสวนดอก ธันวาคม ๒๕๕๗

หลวงพ่อปราโมทย์: “พวกเราพยายามเป็นลูกไก่ที่เข็มแข็งหน่อยนะ ตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ได้เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ถัดจากนั้นก็มาฝึกตัวเอง ถือศีล ๕ เป็นพื้นฐานไว้ มาฝึกจิตฝึกใจของตัวเอง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง…”

Video Link : youtu.be/IFkAn9lYHrM

Audio Link : 580322

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก) อารามหลวง
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : การบรรลุธรรม

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : การบรรลุธรรม

ถาม : การที่เรา บรรลุ ธรรม ขั้นโน้น ขั้นนี้ จริง กับ การ เกิด วิปัสสนู กิเลส แตก ต่าง กัน อย่างไร คับ จะมี ข้อสังเกตยังไง ครับ?
อ.สรว : สังเกตตรงที่ ใจเรามีความถือตัวว่าบรรลุธรรมหรือไม่ ใจเร่าร้อนอยากที่จะพูดธรรมะสอนธรรมะหรือไม่ ถ้ามีความถือตัวมีความอยากพูดอยากสอนหรือจิตใจเร่าร้อน หรือจิตฟุ้งๆไปไม่ตั้งมั่นด้วยความเป็นกลาง ก็จะเป็นวิปัสสนูกิเลสครับ
ถาม : ถ้า เรายังไม่มีโอกาส ได้บวช แล้ว เจริญสติ รู้กาย รู้ใจไป เรื่อยๆ ถ้าทำถูกต้อง แล้ว เรามีโอกาสที่ จะบรรลุ ถึงนิพพาน หรือเปล่าครับ ในยุคสมัยนี้ หรือต้องบวช เท่านั้น ถึงมีโอกาสที่จะบรรลุ นิพพานได้?
อ.สรว : ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วครับที่ฆราวาสก็สามารถบรรลุธรรมได้ แจ้งพระนิพพานได้ ไม่จำเป็นว่าต้องบวชก่อนหรอกครับ มาถึงสมัยนี้ก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่ จะต่างกันเพียงคนในยุคนี้ส่วนมากอินทรีย์ไม่แก่กล้าเท่าเมื่อก่อน และสภาพสังคมก็มีสิ่งล่อใจให้เพลิดเพลินมากกว่าก่อน การได้บวชจึงเป็นสิ่งช่วยให้เอื้อต่อการภาวนามากกว่าครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

  กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

 • ศุกร์ ๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๒ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๓ บ้านจิตสบาย ๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น.
 • ศุกร์ ๘ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๙ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น..
 • อาทิตย์ ๑๐ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • ศุกร์ ๑๕ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๑๖ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๑๗ ศาลาลุงชิน ๘:๓๐ – ๙:๔๕ น.
  กรุณาจอดรถที่เทสโกโลตัส มีรถตู้รับส่ง
 • พุธ ๒๐ อบจ.อ่างทอง ๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ น.
 • ศุกร์ ๒๒ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๒๓ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๒๔ หอประชุม ม.เทคนิคพังงา ๑๒:๐๐ น.
 • เสาร์ ๓๐ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๓๑ บ. ดอกบัวคู่ ๘:๓๐ น.

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ฆราวาสธรรม คุณมาลี ภูเก็ต กันยายน ๒๕๕๗

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

= ส่วนที่ ๑ =

Link : youtu.be/Isai1IiGYI4

= ส่วนที่ ๒ =

Link : youtu.be/PO9mYaZ5VoA

= ส่วนที่ ๓ =

Link : youtu.be/-x-Ia_IpKDE

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

แสดงธรรม บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี‏ มีนาคม ๒๕๕๘หลวงพ่อปราโมทย์ :
ฟังธรรมะ ต้องให้ได้สาระแก่นสาร เอาไปปฏิบัติจริงๆ กว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ ท่านลำบายากเข็ญมากเลย กว่าจะตรัสรู้ได้ ค้นคว้าหาธรรมะเนี่ย ใช้เวลาโลกแตกตั้งหลายหน

Video Link : youtu.be/ohBQ7vRENNo

Audio Link : 580311

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
เลขที่ ๖๐๗ หมู่ ๕ ถ.เพชรเกษม
ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖-๐๐๐
วันพุธที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

แสดงธรรม ณ ราชกรีฑาสโมสร มีนาคม ๒๕๕๘

หลวงพ่อปราโมทย์ : ถ้าเราสนใจศึกษาปฏิบัติธรรม การศึกษาปฎิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนเรา เป็นธรรมะที่พอดีๆสำหรับคนธรรมดาๆ ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอัจฉริยะ เก่ง ผิดมนุษย์มนา หรือว่าเข้าฌานได้ คนธรรมดาๆอย่างพวกเรานี้แหละ เหมาะสมกับธรรมะมากที่สุด

Video Link : youtu.be/uKx90qOYByY

Audio Link : 580308

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ ราชกรีฑาสโมสร
เลขที่ ๑ ถนนอังรีดูนังต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

แสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน มีนาคม ๒๕๕๘

หลวงพ่อ : …ธรรมะของพระพุทธเจ้าเหนือกว่ากิเลส แต่ธรรมะกับกิเลสมันเป็นของคู่กัน สู้กันตลอดนะในใจเรานี่แหละ ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ถ้าจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเอาไว้ให้ดี กิเลสมันก็ชนะเป็นส่วนมาก ถ้าจิตที่ฝึกมาดีแล้ว กุศล ธรรมะ ก็ชนะบ้าง ก็ไม่ได้ชนะทั้งหมด สู้กันไปจนถึงวันหนึ่งข้ามภพข้ามชาติได้นั้นแหละ กิเลสก็จะหมดพิษสงอย่างสิ้นเชิง…

Video Link : youtu.be/3rDhp-tB7F4

Audio Link : 580315

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ ศาลาลุงชิน (ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์)
ถนนแจ้งวัฒนะ ๑๔
เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

การภาวนาเพื่อข้ามภพข้ามชาติ ต้องสู้ต้องอดทน

mp 3 (for download) : การภาวนาเพื่อข้ามภพข้ามชาติ ต้องสู้ต้องอดทน

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

โยม : กราบนมัสการหลวงพ่อครับ ที่ผ่านมานี่ ผมเห็นจิตล่ะก็ปวดแล้วก็เจ็บครับ เห็นจิตมันหนักๆครับ แล้วเหมือนมันปวดๆเจ็บๆ

หลวงพ่อ: ปวดในร่างกายหรือในจิต

โยม : ในจิตครับ แต่ช่วงนี้ก็เบาไป

หลวงพ่อ : เจริญเมตตาไว้ เวลาที่เราจะข้ามภพข้ามชาตินะ มารไม่ปล่อยหรอก ขนาดพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้นะ มารยังต้องมาขวางเลย ส่วนของเรา ผลกรรมเก่าๆบางทีก็มารวนเรา แกล้งเรา บางทีพวกที่อาฆาตพยาบาทเราก็มี พวกมารก็มี ก็แกล้ง ทำลายให้ใจเราหวั่นไหว เราก็สละชีวิตเลย ไม่ถอย คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ ถ้าจะเจ็บถ้าจะตายนะ ขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา คิดอย่างนี้เลยนะ พระพุทธเจ้าก็สู้มา เราลูกหลานพระพุทธเจ้า บาปกรรมก็คงทำมาเยอะกว่าท่านเสียอีก ที่จะสบายนักหนาน่ะ ก็ฝันไปหน่อยนะ ต้องทุกข์บ้างแหละ ก็สู้เอา

โยม : ครับ ขอบคุณครับ


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗o
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
File: 570921.mp3
ระหว่างนาทีที่ ๔๙ วินาทีที่ ๒๐ ถึง นาทีที่ ๕๐ วินาทีที่ ๓๔

 


เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

วิธีการรับมือกับเทวปุตตมาร

mp 3 (for download) : วิธีการรับมือกับเทวปุตตมาร

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

โยม : กราบนมัสการหลวงพ่อครับ ผมปฎิบัติมาตั้งนานแล้ว แต่รู้สึกว่าการภาวนามันไม่ก้าวหน้าเลยครับ กำลังของสติมันอ่อนกว่ากำลังของกิเลสเยอะเลยครับ

หลวงพ่อปราโมทย์ : เออนะ ให้เรารู้ทัน รู้ทันกิเลสตัวที่เกิดบ่อยๆคือตัวโทสะ โทสะนี้เกิดบ่อย เกิดบ่อยมั้ย

โยม : เยอะมากเลยครับผม

หลวงพ่อปราโมทย์ : เออนะ ให้รู้ตัวนี้แหละ

โยม : รู้สึกว่ามัน.. จะทำอะไรมันก็แทรกเข้ามาตลอดเลยครับหลวงพ่อ

หลวงพ่อปราโมทย์ : ใช่ๆ ให้เห็นไปเลยว่า จิตเดี๋ยวก็มีโทสะ นะ เดี๋ยวก็ดับไป เดี๋ยวก็มีอีก เดี๋ยวก็ดับไป เกิดดับ เกิดดับ ทั้งวัน อย่าไปตกอกตกใจกับมัน มันกำลังสอนธรรมะเรา แล้วก็เจริญเมตตาไป สวดมนต์ไปอะไรไป เวลาที่เราภาวนาดีนะ มารมันจะแกล้งนะ บางทีมันจะกระตุ้นกิเลสเราให้แรงกว่าความเป็นจริง

โยม : ครับ หลวงพ่อ

หลวงพ่อปราโมทย์ : รู้สึกมั้ยมันถูกแกล้ง ถูกกระตุ้น

โยม : รู้สึกครับผม

หลวงพ่อปราโมทย์ : มารเนี่ยมีหลายจำพวก หลายพวกนะ มี ๕ จำพวก มารภายในก็ส่วนหนึ่งนะ มารภายนอกก็ส่วนหนึ่ง มารภายในก็คือ กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร พวกนี้ มัจจุมาร ทำลายตัวเอง ทำให้ตาย ส่วนมารข้างนอกเรียกว่าเทวปุตมาร พวกที่มีฤทธิ์มีเดชที่ขี้อิจฉาอะไรอย่างนี้ แกล้ง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีป้องกันตัวให้เป็น เจริญเมตตาไว้ เจริญเมตตาคิดถึงพระพุทธเจ้า สิ่งที่ชนะมารได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ

โยม : ครับหลวงพ่อ


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗o
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
File: 570921.mp3
ระหว่างนาทีที่ ๔๗ วินาทีที่ ๑๔ ถึง นาทีที่ ๔๘ วินาทีที่ ๔๘

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย วัดพระธาตุโกฎิแก้ว มีนาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย อัศจรรย์แห่งธรรมะ ครั้งที่ ๖

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

ต.แม่ยาว อ.เมือง

จ.เชียงราย

วันเสารที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 
 • ๑๐:๐๐ น. ลงทะเบียน
 • ๑๒:๐๐ น. แสดงธรรม (๑๒:๐๐ – ๑๓:๓๐ น.)
 • ๑๔:๐๐ น. สนทนาประสาฆราวาส (๑๔:๐๐ – ๑๖:๐๐ น)
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Mobile: 081-961-7138, 089-433-9194

web site : www.koatkaew.com

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

การภาวนาต้องถึงจิตถึงใจ

mp 3 (for download) : การภาวนาต้องถึงจิตถึงใจ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์: ภาวนาต้องถึงจิตถึงใจนะ ภาวนาไม่ถึงจิตถึงใจสู้กิเลสไม่ได้ กิเลสมันอยู่ที่ใจ เพราะฉะนั้นต้องสอดส่องมัน กุศลอะไรยังไม่ทำ หัดทำซะ อกุศลอะไรยังไม่ละ ก็หัดละซะ ละด้วยวิธีไหน ละด้วยการรู้ทันมัน อย่าไปตามใจมัน มันขี้เกียจ มันอยากนอน ดูแล้วนี่ไม่ใช่ร่างกายอ่อนแอ ไม่ใช่ร่างกายอ่อนเพลีย ใจมันขี้เกียจ ไม่นอน ภาวนาต่อ

เดินจงกรมขาบวมฉึ่งเลย เดินไม่ได้แล้ว เดินไม่ได้ทำไงดีล่ะ ครูบาอาจารย์สอนมานะ หลวงพ่อพุธนะเคยสอน เดินไม่ได้ก็คลานสิ พวกเราเอาไหม เดินไม่ได้ก็นอนสิ (หัวเราะ) ครูบาอาจารย์สอน เดินไม่ได้คลาน เอ้า คลานจนมือแตกเข่าแตก ทำไง กลิ้งสิ ยังไม่ได้บอกให้นอนเลยนะ จนกระทั่งสุดท้ายนอนแขม่วๆ ก็ขยับไปสิ เนี่ยสอนขนาดนี้เลยนะ คือไม่ให้เราทิ้งการปฏิบัติเลย ต้องหัดดูเอา ไม่นานก็เป็น


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี
เมื่อ วันเสาร์ ที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
File: 571011B
ระหว่างนาทีที่ ๒๐ วินาทีที่ ๑๑ ถึง นาทีที่ ๒๑ วินาทีที่ ๒๔

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

จิตที่ติดเศร้า

mp3 for download: จิตที่ติดเศร้า

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

โยม: เมื่อสองเดือนที่ผ่านมานี้จิตมันยังเบิกบานอยู่เลย แต่ว่าช่วงนี้มันชอบไหลเข้าไปในโหมดเศร้าๆ

หลวงพ่อปราโมทย์: เราอย่าไปยอมสิ

โยม: มันไปติดล็อกอะไรอยู่ไหมคะ

หลวงพ่อปราโมทย์: อย่าไปกลัวมัน อย่าไปกังวลว่าติดไม่ติดนะ ไหลเข้าไปก็รู้ ติดอยู่ก็รู้ อยากหลุดออกมาก็รู้ ถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็นด้วยใจที่เป็นกลางนะ มันไม่ติดอะไรหรอก ที่มันติดได้เพราะใจเรายังไม่เป็นกลาง อย่างเราไม่ชอบอันนี้ เราชอบอันนี้

โยม: ก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้ แต่มันก็ชอบติด

หลวงพ่อปราโมทย์: สังเกตไหม โทสะมันเกิด

โยม: ก็เห็นค่ะ

หลวงพ่อปราโมทย์: ตัวนั้นแหละที่ทำให้มันไม่หลุด เพราะจิตดวงนั้นไม่ได้มีสติจริง จิตดวงนั้นเป็นโทสะมูลจิต

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี
แสดงธรรมที่โรงเรียนรุ่งอรุณ
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ไฟล์ 580128 โรงเรียนรุ่งอรุณ
ระหว่างชั่วโมงที่ ๑ นาทีที่ ๑๐ วินาทีที่ ๓๘ ถึง ชั่วโมงที่ ๑ นาทีที่ ๑๑ วินาทีที่ ๒๘

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

รถตู้ฟรี เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม

เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันเสาร์ที่ ๔ เม.ย. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มปตท รังสิต ๒๓ มี.ค. – ๑ เม.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊มปตท หลักสี่
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เม.ย. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน ๓๐ มี.ค. – ๘ เม.ย. ๕๘
วันเสาร์ที่ ๑๘ เม.ย. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มเอสโซ่ สถานีอารีย์ ๖ – ๑๕ เม.ย. ๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เม.ย. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มเอสโซ่ บางแค ๑๓ – ๒๒ เม.ย. ๕๘
๐๕:๑๐ น. ปั้มปตท พระราม ๒

***********************************
เนื่องจาก ทีมงานทุกท่านเป็นจิตอาสาที่ทำงานประจำ หากโทรศัพท์หาท่านใดแล้วไม่มีคนรับสาย รบกวนช่วยโทรท่านอื่นๆ แทน ขออภัยในความไม่สะดวก และ ขอขอบคุณที่เข้าใจข้อจำกัดของทีมงานรถตู้ค่ะ
***********************************
  สำหรับผู้สนใจสำรองที่นั่งรถตู้ไปสวนสันติธรรมให้สำรองที่นั่งได้ตามช่องทางข้างล่างนี้นะคะ

 • van.dhammada.net@gmail.com
 • ดีนี่ โทรศัพท์หมายเลข 099-987-1540
 • เอ้ โทรศัพท์หมายเลข 089-955-9565 กรุณาติดต่อเวลา ๑๘:๐๐- ๖:๐๐ น.
 • ทราย Line Id: sinewti หรือ โทรศัพท์หมายเลข 093-936-9641 กรุณาติดต่อระหว่างเวลา ๑๙:๐๐ – ๒๒:๐๐ น.


ดูรายละเอียด (รวมทั้งรายละเอียดเจ้าภาพท่านอื่น)ที่นี่
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ ๑ มี.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มปตท รังสิต ๑๖ – ๒๕ ก.พ. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊มปตท หลักสี่
รอบพิเศษ วันมาฆบูชา วันพุธที่ ๔ มี.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มเอสโซ่ สถานีอารีย์ ๑๖ ก.พ. – ๑ มี.ค. ๕๘
วันเสาร์ที่ ๗ มี.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน ๒๓ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๕๘
วันเสาร์ที่ ๑๔ มี.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มเอสโซ่ สถานีอารีย์ ๒ – ๑๑ มี.ค. ๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มี.ค. ๕๘ ๐๕:๐๐ น. ปั๊มเอสโซ่ บางแค ๑๖ – ๒๕ มี.ค. ๕๘
๐๕:๑๐ น. ปั้มปตท พระราม ๒

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

เสียงสวดมนต์และพรปีใหม่จากหลวงพ่อ วัดสวนสันติธรรม ๒๕๕๘

mp3 for download: เสียงสวดมนต์และพรปีใหม่จากหลวงพ่อ วัดสวนสันติธรรม ๒๕๕๘

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Last files uploaded list (๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘)

  Last files uploaded list (๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘)

 • 580204 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันพุธที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
 • 580201 แสดงธรรม : บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๓ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
 • 580215 ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๔ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
 • 571129A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571129B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571228 วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571130A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๓o เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571130B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๓o เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571205A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันศุกร์ที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571205B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันศุกร์ที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571206A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571206B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 580222 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ตเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
 • 571207A สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571207B สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571212 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571213 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571214 สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรม เดือนเมษายน ๒๕๕๘

กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนเมษายน ๒๕๕๘

  กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

 • พุธ ๑ คณะพาณิชย์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓:๐๐ น.
 • ศุกร์ ๓ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๔ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๕ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๒:๐๐ น.
 • พุธ ๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๓:๐๐ น.
 • เสาร์ ๑๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๑๒ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • จันทร์ ๑๓ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • ศุกร์ ๑๗ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๑๘ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๑๙ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ๑๒:๐๐ น.
 • ศุกร์ ๒๔ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๒๕ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๒๖ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พุธ ๒๙ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม ๑๓:๐๐ น.

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา จัดโดย บ้านสติ(ขอนแก่น) เมษายน ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

เวลา ๑๒:๓๐ – ๑๔:๐๐ น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๐:๓๐ น.)

เวลา ๑๒:๐๐ – ๑๓:๓๐ น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๐:๓๐ น.)

ราชาวดี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น (ใกล้สนามบินขอนแก่น)

พร้อมทั้งร่วมสนทนาธรรมกับคุณมาลี คุณหมอณัฏฐ์ คุณประสาน
และทีมงานจากวัดสวนสันติธรรม ตั้งแต่ ๑๔:๓๐ – ๑๗:๐๐ น.

พร้อมทั้งร่วมสนทนาธรรมกับคุณมาลี คุณหมอณัฏฐ์ คุณประสาน
และทีมงานจากวัดสวนสันติธรรม ตั้งแต่ ๑๔:๐๐ – ๑๖:๓๐ น.

จัดโดย บ้านสติ (ขอนแก่น)

สอบถามเพิ่มเติม : 082-118-7922, 091-867-5914, 089-940-5046

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Mindfulness and Insight Training Course – April

Ajahn Pramote Retreat

Mindfulness and Insight Training Course

with Luang Por Pramote

9 – 13 April 2015

Chonburi Province

Overview:

Meditation retreat in English, organised by students and assistant teachers of Ajahn Pramote Pramojjo, abbot of Wat Suan Santitam in Chonbrui province. This is one of Thailand’s most respected teachers of the current time, whose teachings have touched many lives in Thailand. Ajahn Pramote will be giving 3 of the talks (translated from the Thai).

 • Date : April the 9th – 13th 2015
 • Venue : Suwan Driving Range and Resort, Sri-Racha, Chonburi, Thailand.Venue : Suwan Driving Range and Resort, Sri-Racha, Chonburi, Thailand.

More detail click here…

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย เรียนรู้จิต ชีวิตเปลี่ยน วัดสวนดอก ๒๒ มี.ค. ๕๘

ชมรมสารธรรมล้านนา

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย

ในงาน “จิตตภาวนา ครั้งที่ ๖”

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม

บ้านโค้งดารา ตำบลท่าพระ

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ในหัวข้อ เรียนรู้จิต ชีวิตเปลี่ยน

วัดสวนดอก พระอารมหลวง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เวลา ๘:๓๐ – ๑๑:๓๐ น.

ในงานมีหนังสือ และสื่อธรรมะแจกฟรี

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณหมอดุลยา: ๐๘๑-๗๑๖-๓๙๖๐

คุณกิ๊ฟ:๐๘๑-๕๓๐-๖๕๒๕

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook:ชมรมสารธรรมล้านนา

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

แสดงธรรม วัดสวนดอก ธันวาคม ๒๕๕๗

หลวงพ่อปราโมทย์: “ตั้งใจนะ 15 นาทีทำไมจะทำไม่ได้ วันหนึ่งเล่นอินเตอร์เน็ตมากกว่านี้อีก ถวายพระพุทธเจ้านะ ฝึกของเราไป”

Video Link : youtu.be/mvtCd0jv3BY

Audio Link : 571228

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก) อารามหลวง
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Page 4 of 178« First...23456...102030...Last »