Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม เดือนเมษายน ๒๕๕๗

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม

ไม่มีการแสดงธรรมที่สวนสันติธรรม

รถตู้โดยกลุ่มธรรมดา.net ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางกลุ่มธรรมดา.net

รถตู้โดยกลุ่มธรรมทาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รถตู้โดยลุงเมา (คณะเจ้าภาพหลากหลาย) กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รถตู้โดยชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

1. รถตู้โดยกลุ่มธรรมดา.net

เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายการรถตู้ฟรีโดยเจ้าภาพท่านอื่น คลิ้กที่นี่)

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันเสาร์ที่ ๕ เม.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท. รังสิต ๒๔ มี.ค. – ๒ เม.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท. หลักสี่
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เม.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๓๑ มี.ค. – ๙ เม.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันเสาร์ที่ ๑๙ เม.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๗ – ๑๖ เม.ย. ๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๗ เม.ย. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ บางแค ๑๔ – ๒๓ เม.ย. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั้ม ปตท. พระราม ๒

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายการรถตู้ฟรีโดยเจ้าภาพท่านอื่น คลิ้กที่นี่)

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ ๒ มี.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม ปตท. รังสิต ๑๗ – ๒๖ ก.พ. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม ปตท. หลักสี่
วันอาทิตย์ที่ ๙ มี.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั้ม ปิโตรนาส เจริญนคร ๒๔ ก.พ. – ๕ มี.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั๊ม บางจาก สถานีกรุงธน
วันเสาร์ที่ ๑๕ มี.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ สถานีอารีย์ ๓ – ๑๒ มี.ค. ๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๙ มี.ค. ๕๗ ๐๕:๐๐ น. ปั๊ม เอสโซ่ บางแค ๑๐ – ๑๙ มี.ค. ๕๗
๐๕:๑๐ น. ปั้ม ปตท. พระราม ๒


แผนที่ (คลิ้กที่ภาพ เพื่อดูแผนที่ขนาดเต็ม)

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

ปั๊มปตท.พระราม 2

แผนที่ ปั๊มปตท.พระราม 2


ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร

ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร

ปั๊ม ปตท.หลักสี่

ปั๊ม ปตท.หลักสี่

ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน

ปั๊มบางจาก สถานีกรุงธน
โดยมีรายละเอียดและการสำรองที่นั่ง ดัง นี้
1. กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันเวลาที่ รับสมัคร โดยส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนที่นั่งที่ต้องการจองมาที่

  หมายเลขโทรศัพท์: 08-9694-2994 ติดต่อคุณดีนี่
  หมายเลขโทรศัพท์: 089-955-9565 ติดต่อ คุณเอ้(หากไม่รับสาย รบกวนโทรเบอร์อื่น หรือ ส่ง sms )
  หมายเลขโทรศัพท์: 093-936-9641 ติดต่อ คุณทราย

2. ทางกลุ่มฯของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร สมทบทุนทุกกรณี หากมีการเรี่ยไรจากผู้ให้บริการ จะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ และทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องสมทบทุนได้ และหากมีกรณีเช่นนี้ขอความกรุณาแจ้งมาทางเมล์ของกลุ่มฯด้วยครับ

3. หากมีปัญหาจากการให้บริการ หรือไม่ได้รับความสะดวกประการใด หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ van.dhammada.net@gmail.com ได้

4. อนึ่งขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลาและใน กรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ในการเดินทางด้วยครับ

2. รถตู้โดยคณะเจ้าภาพอื่น

รายการรถตู้ฟรีเพิ่มเติม เพื่อเดินทางไปฟังธรรมที่สวนสันติธรรม (ดูรายการรถตู้ฟรีของ Dhammada.net คลิ้กที่นี่)

วันและเวลาออกเดินทาง จุดนัดพบ การสำรองที่นั่ง คณะเจ้าภาพ
5.30 น. อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน Mc Donald’s ที่ แมกซ์วาลู ศรีนครินทร์
(เปิด 24 ชม.)
ติดต่อ02-717-5111
ที่คุณกบ หรือ
คุณหนิงเท่านั้น
กลุ่มธรรมทาน
5.00 น. อาทิตย์ที่ 1 ของทุกเดือน ปั๊ม ปตท สนามเป้า ข้าง ททบ. 5
ตรงข้าม รพ.พญาไท 2
ติดต่อ ลุงเมา
084-360-6881,
086-780-4368,
086-556-2623
บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
5.00 น. อาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน บ.สาลี่เอกชัย จ.สุพรรณบุรี
5.00 น. เสาร์หรืออาทิตย์ที่ 3
ของทุกเดือน
บ.ชัยรัชการ จก.
โตโยต้า บางนา-ตราด กม. 16
5.00 น. อาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน กลุ่มเพื่อน ทพญ. ยาหยี,
ทพญ. จ๊ะจ๋า,
คุณ เจษฎ์จรรย์
5.00 น. อาทิตย์ที่ 5 ของทุกเดือน (ถ้ามี) คุณสุปรียา (น้อง)
5.00 น. อาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน (เฉพาะเดือนธันวาคมนี้ (๒๕๕๕) ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันอาทิตย์แรก วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม แทน) ม.เอเชียอาคเนย์ ติดต่อ คุณนิตยา 02-807-4500 ต่อ 321 หรือ คุณปิยะธิดา 083-609-5752 เวลา 8.30 – 16.30 น. วัน อังคาร – เสาร์ ม.เอเชียอาคเนย์
5.00 น. เสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน
(กรุณาสำรองที่นั่ง
ก่อน 12.00 น.ของวันพฤหัสที่ 2 ของเดือน)
หน้าป้อมยาม กฟผ. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ติดต่อ คุณใกล้รุ่ง
080-465- 4924
เวลา 9.00-20.00 น.
ทุกวัน หรือ
mdc@egat.co.th
กิจกรรมพัฒนาจิต
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.

เนื่องจากเป็นการเดินทางของหมู่คณะ ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเดินทางแทน
หมายเหตุ
1. จะไม่มีการเดินทางตามตารางข้างต้นหากวันเดินทางที่กำหนดไว้ตรงกับวันที่สวนสันติธรรมปิด
2. รอบรถตู้ข้างต้นของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร ทุกกรณี หากญาติธรรมมีความประสงค์จะร่วมบุญ กรุณาติดต่อเจ้าภาพโดยตรง หากมีการเรี่ยไรให้ช่วยค่าใช้จ่ายจากคนขับรถตู้ ขอความกรุณาแจ้งมาทาง santi.vangroup@gmail.com
3. หากมีข้อร้องเรียน คำถาม หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ santi.vangroup@gmail.com หรือ mdc@egat.co.th (ในกรณีที่เป็นรถตู้ของชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.)

ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพและญาติธรรมผู้แสวงหาธรรมะทุกท่าน

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: แสดงธรรม ศาลากาญจนาภิเษกรำลึก (ศาลาลุงชิน) มีนาคม ๒๕๕๗

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ ศาลากาญจนาภิเษกรำลึก (ศาลาลุงชิน) facebookแผนที่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Dhammada News: New Files Uploaded (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗)

  New Files Updated

 • 570316: ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๖๕ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ความพยายามทำลายพระพุทธศาสนา มีมาแต่ครั้งพุทธกาล

mp3 for download :ความพยายามทำลายพระพุทธศาสนา มีมาแต่ครั้งพุทธกาล

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์ : เวลาที่ท่านสอนธรรมะนะ ท่านต่อสู้มากมายนะ ต่อสู้กับพวกเดียรถีย์บ้าง พวกหาผลประโยชน์ พวกอะไรอย่างนี้ มีทั้งนั้น ท่านต้องต่อสู้

พวกเขาก็ใช้วิธีทุกวิถีทางที่จะทำลายพระพุทธศาสนา จ้างคนมาด่าท่านบ้าง ปล่อยข่าวลือบ้างอะไรบ้าง จ้างคนมายิงบ้าง หาทางทุกวิถีทาง ทำผู้หญิงเอาผู้หญิงมาแกล้งว่าท้องกับท่านบ้าง ใส่ร้ายป้ายสี ทำทุกอย่างเหมือนกัน โฆษณาชวนเชื่อ ทำทั้งนั้น ท่านก็ผ่านมาได้ ท่านผ่านมาด้วยความกรุณานะ ท่านพากเพียรอดทนต่อการกระทบกระทั่งเพราะความกรุณาของท่าน

ถ้าท่านไม่มีความกรุณาเพียงอย่างเดียวเนี่ย ท่านก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใคร สบาย..


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แผนที่ : 1 2 3
แสดงธรรมที่ วัดสวนสันติธรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อนฉันเช้า
CD ส่วนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒
File : 561110A
ระหว่างเวลา นาทีที่ ๗ วินาทีที่ ๑๓ ถึง นาทีที่ ๘ วินาทีที่ ๓๒

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

คุณของพระพุทธเจ้ามีมากมายอเนกประการ

mp3 for download :คุณของพระพุทธเจ้ามีมากมายอเนกประการ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์ : แล้วมาดูสิ่งที่ท่านสอนเรา ขนาดท่านสอนแล้วนะ เรายังต้องปฏิบัติแทบเป็นแทบตายนะ ล้มลุกคลุกคลาน เหมือนจะผ่านได้ ถึงขั้นได้ธรรมะ ก็ต้องสู้เอา นี่นะท่านเก่งจริงๆ ท่านมีกรุณามาก ธรรมะเนี่ยปราณีตลึกซึ้ง ท่านอุตส่าห์เอามาสอนคนหยาบๆอย่างพวกเราได้ เราไต่ตามท่านไป กระดื๊บๆตามท่านไป จนได้รู้ได้เห็นจริงตามท่านได้ จะรู้เลยว่าความกรุณาของท่านใหญ่โต (มหากรุณา – ผู้ถอด) อยากจะให้เราเป็น.. ทุ่มเทนะ ถ่ายทอดธรรมะ แต่เราทำได้ไม่อย่างท่าน ใจมันไม่เหมือนกัน

เราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้า มีพระปัญญาอันเลิศเลย มีความบริสุทธิ์เป็นเลิศเลย เทียบกับใจของเราที่บริสุทธิ์ขึ้นมา สะอาดขึ้นมาเป็นลำดับๆ จะรู้ว่าท่านมีกรุณาสูงมากเลย ที่อุตส่าห์เอาธรรมะที่ยากเย็นแสนเข็ญนะ ที่คนเขลาทั้งหลายเนี่ย หรือคนที่กิเลสหนาทั้งหลายเนี่ย รู้ตามไม่ได้ อุตส่าห์เอามาสอนคนที่มีกิเลสให้รู้ตามได้ ท่านต้องอดทนมากเลย


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แผนที่ : 1 2 3
แสดงธรรมที่ วัดสวนสันติธรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อนฉันเช้า
CD ส่วนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒
File : 561110A
ระหว่างเวลา นาทีที่ ๗ วินาทีที่ ๑๓ ถึง นาทีที่ ๘ วินาทีที่ ๓๒

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ธรรมะของพระพุทธเจ้า ปฎิบัติตามแล้วเต็มกำลัง จะถึงความสงบสุขสันติที่ชื่อ นิพพาน ได้

mp3 for download :ธรรมะของพระพุทธเจ้า ปฎิบัติตามแล้วเต็มกำลัง จะถึงความสงบสุขสันติที่ชื่อ นิพพาน ได้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์ : หลวงพ่อก็จำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาจากครูบาอาจารย์มาสอนพวกเรา พวกเราภาวนาตามมาแล้วรู้สึกมั้ยว่า ยิ่งภาวนาแล้วยิ่งเหมือนที่หลวงพ่อบอกน่ะ เราได้พบได้เห็นได้รู้สึกเหมือนสิ่งที่หลวงพ่อบอก แล้วเราจะรู้เลยว่า โอ๊ย..ธรรมะของพระพุทธเจ้านะ อัศจรรย์จริงๆเลย อัศจรรย์มากนะ ของไม่เคยรู้ก็ได้รู้นะ ของที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น ได้ลิ้มรสชาติที่หอมหวานของธรรมะเป็นลำดับๆ ใจก็ยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นๆนะ ศรัทธาแก่กล้าขึ้นเรื่อย

แต่ศรัทธาของปุถุชนเป็นศรัทธาที่คลอนแคลนง่าย เพราะยังไม่เห็นธรรมตัวแท้ ยังเข้าไม่ถึงพระธรรม ใจยังไม่เป็นพระสงฆ์ ถ้าเป็นพระอริยบุคคลนะ ใจเป็นพระสงฆ์นะ อันนี้ศรัทธาไม่คลอนแคลนแล้ว เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเต็มร้อยเลย โอ้..ท่านต้องดีจริงๆนะ ไม่ใช่ด้วยการคิดอนุมานเอาละ แต่ด้วยการเห็นด้วยตนเองแล้วว่า คำสอนของท่าน เรามาทำตามนะ จะล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนก็ตามนะ อดทนทำมา เราก็ถึงความบริสุทธิ์ ความสะอาด ความสุข จากความสงบสันติของใจได้มากขึ้นๆ จะแน่นแฟ้นมากขึ้นว่า พระพุทธเจ้าต้องบริสุทธิ์จริงๆ พระพุทธเจ้าต้องมีปัญญาจริงๆ


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แผนที่ : 1 2 3
แสดงธรรมที่ วัดสวนสันติธรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อนฉันเช้า
CD ส่วนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒
File : 561110A
ระหว่างเวลา นาทีที่ ๕ วินาทีที่ ๓๖ ถึง นาทีที่ ๗ วินาทีที่ ๑๒

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Dhammada News: New Files Uploaded (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗)

  New Files Updated

 • 561207B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 • 561207A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

วิธีการง่ายๆที่จะทำให้มีศรัทธาแน่นแฟ้น

mp3 for download :วิธีการง่ายๆที่จะทำให้มีศรัทธาแน่นแฟ้น

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์ : เราลองฟังดูว่าท่านสอนอะไร แล้วลงมือทำ ศรัทธาของเราจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะ ยกตัวอย่างคนซึ่งจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ย พอเราหัดภาวนา เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปปุ๊บ จิตตั้งมั่นขึ้นมานะ มันจะรู้ มันจะตื่น มันจะเบิกบานขึ้นมา เราก็จะเริ่มรู้สึกว่า เออ..ธรรมะนี่มันมีอะไรนะ มันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลย มันมีอะไรอยู่ในตัวเองอีกเยอะ สามารถทำให้เราเกิดความรู้ ความตื่น ความเบิกบาน ได้อย่างง่ายๆ ง่ายมากเลย อัศจรรย์

แล้วพอเราภาวนาต่อไป เราแยกธาตุแยกขันธ์เป็นนะ เราก็จะอัศจรรย์ใจอีก ทำไมธาตุขันธ์มันแยกได้ แต่เดิมไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น ไม่เคยเข้าใจ ความศรัทธานะ มันจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นไป แล้วเราก็เห็นอีกว่าธาตุขันธ์มันทำงาน มันเกิดดับได้เรื่อยๆ มันไม่เที่ยง มันบังคับไม่ได้ มันเป็นทุกข์ มีความบีบคั้นอยู่ อะไรอย่างนี้ เออ.. มันตรงกับที่ท่านสอนนะ ท่านสอนว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายมันทุกข์ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นสังขารด้วย สิ่งที่ไม่ใช่สังขารด้วย สิ่งที่ไม่ใช่สังขารคือ นิพพาน

เราก็จะค่อยๆเห็นตามท่านไปเรื่อยๆ ยิ่งภาวนานะจะยิ่งมั่นใจ เพราะที่เรารู้เราเห็น โอ๊.. มันเหมือนกับที่ท่านบอกเลยนะ


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แผนที่ : 1 2 3
แสดงธรรมที่ วัดสวนสันติธรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อนฉันเช้า
CD ส่วนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒
File : 561110A
ระหว่างเวลา นาทีที่ ๔ วินาทีที่ ๓ ถึง นาทีที่ ๕ วินาทีที่ ๔๔

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ศรัทธาที่ถูกต้อง

mp3 for download :ศรัทธาที่ถูกต้อง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์ : อาศัยการฟังนะ แล้วก็ ใจเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ศรัทธาในครูบาอาจารย์นะ จะต้องฉลาดกว่านั้น บางคนศรัทธาพระเป็นองค์ๆ อย่างนั้นโง่มากเลย ควรศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า ศรัทธาต่อพระธรรม เป็นหลักไว้ คำว่าพระสงฆ์ที่เราพูดกันว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ใช่พระทั่วๆไป พระทั่วๆไปเรียกว่าภิกขุ ภิกษุ (ภิกขุเป็นภาษาบาลี ส่วนภิกษุเป็นภาษาสันสกฤต – ผู้ถอด) พระสงฆ์นั้นหมายถึงเฉพาะพระอริยสาวก แต่ในยุคนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยสาวกนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้มารับรองไว้ให้แล้วนะ เชื่ออะไรไม่ได้หรอก แต่กับพระพุทธ-พระธรรมเนี่ย ให้แน่นแฟ้นตรงนี้ไว้ เราภาวนาไปนะ พอถึงวันหนึ่งใจเราเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาจริงๆ เราจะรู้ว่าใครเป็นพระสงฆ์ แต่ถ้าใจเราเป็นปุุถุชน เราก็รู้อะไรไม่ได้จริงหรอก รู้ว่าใครได้ธรมะน่ะ ไม่ได้หรอก ได้แต่เดาเอา ได้แต่ลือ

ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะ ว่าเมื่อก่อนนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นคนอย่างเรานี่แหละ ท่านก็มีกิเลสเหมือนเรา มีลูกมีเมียมีอะไรเหมือนเรานี่แหละ ทำไมท่านดิ้นรนจนหลุดออกไปได้ ท่านดิ้นรนไปได้ด้วยเส้นทางไหน ทำไมท่านจึงมีชื่อเสียงเกียรติคุณมาได้ตั้งหลายพันปี คนอื่นไม่เห็นมีใครมีชื่อเสียงอย่างนี้ เราลองฟังดูว่าท่านสอนอะไร แล้วลงมือทำ ศรัทธาของเราจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะ


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แผนที่ : 1 2 3
แสดงธรรมที่ วัดสวนสันติธรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อนฉันเช้า
CD ส่วนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒
File : 561110A
ระหว่างเวลา นาทีที่ ๒ วินาทีที่ ๒๒ ถึง นาทีที่ ๔ วินาทีที่ ๒๒

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: แสดงธรรม อาคารอามีโก้ สี่พระยา มีนาคม ๒๕๕๗

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมที่‏ อาคารอามีโก้ สีพระยา
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Dhammada News: New Files Uploaded (๙ มีนาคม ๒๕๕๗)

  New Files Updated

 • 570226: อาคารอามีโก้ สี่พระยา แสดงธรรมเมื่อวันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
 • 561116B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 • 561116A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 • 561115B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 • 561115A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 • 561110B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑o เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 • 561110A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑o เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 • 561109B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 • 561109A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 • 561026: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ถ้าได้ฟังธรรมเพื่อการเจริญปัญญา ฆราวาสเกินครึ่งจะถึงมรรคผลนิพพาน

mp3 for download :ถ้าได้ฟังธรรมเพื่อการเจริญปัญญา ฆราวาสเกินครึ่งจะถึงมรรคผลนิพพาน

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมทย์ : เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะ ลงมือทำ ยิ่งเราปฎิบัติ แรงของเราก็จะค่อยๆมากขึ้นๆ กำลัง จรวดมันจะออกจากโลกได้มันก็ต้องใช้แรง กำลังมากๆก็หลุดออกไปได้ จิตจะต้องมีพลังมาก การที่จะถอนตัวออกจากสังสารวัฏฏ์ได้ แต่ก่อนเขาไม่ค่อยสอนกันนะ แต่ก่อนเวลาสอนฆราวาส ก็สอนทำทานถือศีล อย่างเก่งก็นั่งสมาธิ

ฆราวาสน่ะ ถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษของการมีชีวิตอยู่ทุกวันๆ มีแต่ทุกข์อะไรอย่างนี้ (ฆราวาส)ก็อยากพ้นเหมือนกัน เราบอกทางให้ ร้อยคนจะหลุดไปได้สักกึ่งหนึ่ง ไม่บอกเลยก็ไปไม่ได้สักคน หลวงพ่อถึงสอนพวกเราด้วยสิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนกับพระ

แต่ตัวหลวงพ่อ (สมัยฆราวาส)ภาวนาจริงจัง เข้าหาครูบาอาจารย์ ท่านสอนอย่างนี้ ท่านไม่ได้มาสอน ทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ ท่านสอนเรื่องเจริญปัญญา เรื่องมรรคผลนิพพาน เรื่องอะไรเหล่านี้ ฆราวาสก็ทำได้นะ ฆราวาสสมัยพุทธกาลทำไมเขาก็ทำได้ ฆราวาสยุคนี้มันจะโง่ปานนั้น(จนทำไม่ได้)เชียวรึ ทำไม่ได้เลย ลองคน(ฆราวาส)ได้ฟัง ก็น่าจะได้สักครึ่งกว่าๆ ถ้าได้ฟัง เกินครึ่ง จะทำได้ ถ้าสนใจจะทำนะ แต่ถ้าคนไม่สนใจทำ เราไปเทศน์ร้อยคน มันก็ไม่ฟัง ฟังคนเดียว สองคน แล้วก็ไม่ค่อยทำ นี่ถ้าคนสนใจนะ ตั้งใจฟัง แล้วลงมือทำนะ น่าจะได้เกินครึ่ง หลวงพ่อสอนละเอียดนะ ควรจะทำได้ มันไม่เหลือวิสัยหรอกที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แผนที่ : 1 2 3
แสดงธรรมที่ วัดสวนสันติธรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อนฉันเช้า
CD ส่วนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๒
File : 561110A
ระหว่างเวลา นาทีที่ ๐ วินาทีที่ ๒ ถึง นาทีที่ ๒ วินาทีที่ ๒๒

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่