Dhammada.net« | »

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : การบรรลุธรรม


เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : การบรรลุธรรม

ถาม : การที่เรา บรรลุ ธรรม ขั้นโน้น ขั้นนี้ จริง กับ การ เกิด วิปัสสนู กิเลส แตก ต่าง กัน อย่างไร คับ จะมี ข้อสังเกตยังไง ครับ?
อ.สรว : สังเกตตรงที่ ใจเรามีความถือตัวว่าบรรลุธรรมหรือไม่ ใจเร่าร้อนอยากที่จะพูดธรรมะสอนธรรมะหรือไม่ ถ้ามีความถือตัวมีความอยากพูดอยากสอนหรือจิตใจเร่าร้อน หรือจิตฟุ้งๆไปไม่ตั้งมั่นด้วยความเป็นกลาง ก็จะเป็นวิปัสสนูกิเลสครับ
ถาม : ถ้า เรายังไม่มีโอกาส ได้บวช แล้ว เจริญสติ รู้กาย รู้ใจไป เรื่อยๆ ถ้าทำถูกต้อง แล้ว เรามีโอกาสที่ จะบรรลุ ถึงนิพพาน หรือเปล่าครับ ในยุคสมัยนี้ หรือต้องบวช เท่านั้น ถึงมีโอกาสที่จะบรรลุ นิพพานได้?
อ.สรว : ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วครับที่ฆราวาสก็สามารถบรรลุธรรมได้ แจ้งพระนิพพานได้ ไม่จำเป็นว่าต้องบวชก่อนหรอกครับ มาถึงสมัยนี้ก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่ จะต่างกันเพียงคนในยุคนี้ส่วนมากอินทรีย์ไม่แก่กล้าเท่าเมื่อก่อน และสภาพสังคมก็มีสิ่งล่อใจให้เพลิดเพลินมากกว่าก่อน การได้บวชจึงเป็นสิ่งช่วยให้เอื้อต่อการภาวนามากกว่าครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 973 times, 1 visits today)

Tags:

Categories: อ.สุรวัฒน์, เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์

« | »
เรื่องล่าสุด


หน้า