Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

ดาวน์โหลดคลิปส์ หลวงพ่อปราโมทย์


สถานที่แสดงธรรม : สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี
CD : สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๘

File

When

Media

560126B

วันเสาร์ที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560126A

วันเสาร์ที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560111B

วันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560111A

วันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560101B

วันอังคารที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560101A

วันอังคารที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

551231B

วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551231A

วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551230A

วันอาทิตย์ที่ ๓o เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551230B

วันอาทิตย์ที่ ๓o เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551229A

วันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551229B

วันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551222A

วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551222B

วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551209B

วันอาทิตย์ที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551209A

วันอาทิตย์ที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551208B

วันเสาร์ที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551208A

วันเสาร์ที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551207B

วันศุกร์ที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551207A

วันศุกร์ที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551111A

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

551111B

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

Audio

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่