Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

ดาวน์โหลดคลิปส์ หลวงพ่อปราโมทย์


สถานที่แสดงธรรม : สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี
CD : สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕o

File

When

Media

560722

วันจันทร์ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560712

วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560706B

วันเสาร์ที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560706A

วันเสาร์ที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560526B

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560526A

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560524A

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560524B

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560512A

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560512B

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560511A

วันเสาร์ที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560511B

วันเสาร์ที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560504B

วันเสาร์ที่ ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560504A

วันเสาร์ที่ ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560428B

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560428A

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560427B

วันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560427A

วันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560426

วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560421

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560420

วันเสาร์ที่ ๒o เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

560414

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

Audio

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่