Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับอ.สุรวัฒน์ : ตรงไหนที่จะละอวิชชาได้


 ตรงไหนที่จะละอวิชชาได้

ถ้ายังมองหาอะไรยังทำอะไรเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีๆ ที่ประเสริฐ แม้แต่พระนิพพานก็ตามที แสดงว่าจิตยังไม่เป็นกลางพอที่จะละอวิชชาได้ …

ครั้นจะไม่มองหาอะไรเลยไม่ทำอะไรเลย มันก็ไม่มีปัญญาพอจะละอวิชชาได้เช่นกัน …

แล้วตรงไหนละที่จะละอวิชชาได้?

ก็น่าจะตรงที่ อยู่กับอะไรที่ดีๆไว้ ทำอะไรที่ดีที่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาไว้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ไป รู้ทันความอยากดีไป รู้ทันสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมดับไป

 สรุปย่อๆ ว่า “ให้ทำดี ละชั่ว เรียนรู้ดูอุปาทานขันธ์ อย่างรู้ทันอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไปจนเกิดปัญญา พ้นความอยาก พ้นความยินดียินร้ายในโลกนั่นแหละ”

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 91 times, 1 visits today)

Comments are closed.