Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : เรื่องของพระอภิธรรม


เรื่องของพระอภิธรรม

ช่วงก่อนและหลังปีใหม่ ๒๕๕๕
มีโอกาสได้นั่งฟังสวดพระอภิธรรม ในงานศพถึง ๓ งาน
ซึ่งเคยทราบมาเพียงว่า พระอภิธรรม หรือพระอภิธรรมปิฎก นั้น
ได้จัดหมู่และแจกแจงธรรมะไว้อย่างละเอียด
แต่ที่ฟังสวดเข้าใจเล็กน้อยถึงน้อยมากมีเพียงไม่กี่คำ
เช่นตอนต้นที่เป็นคำอ่านว่า

“กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา”

ซึ่งหมายถึง ธรรมที่เป็นกุศล เป็นอกุศล และเป็นกลางๆ
(ไม่จัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศล) แต่ก็ไม่มีความรู้จะแจกแจงได้ว่า
อะไรบ้างที่เป็นกุศล อะไรบ้างที่เป็นอกุศล หรืออะไรบ้างที่เป็นกลางๆ
และที่พอผ่านหูแล้วพอรู้จักก็มี ตอนที่แจกแจงขันธ์ ๕ คำอ่านว่า

“ปัญจักขันธา รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ
สังขารักขันโธ วิญญาณักขันโธ”

รวมความว่า ไม่รู้เรื่องเลยว่า
ธรรมะแต่ละหมวดหมู่ตามพระอภิธรรม มีอะไร เรียกชื่ออย่างไร
วันก่อนลองค้นหาบทสวดและเปิดดูพระอภิธรรมปิฎก
นึกๆในใจว่า ยากมากเลยที่เราจะเรียนพระอภิธรรมได้
แล้วพลันนึกถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

“สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสาย”
หรือ “ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”

ก็เลยเข้าใจว่า ธรรมนั้นจะแจกแจงได้กี่มากน้อยก็ตาม
จะรู้จักไม่รู้จักก็ตาม จะจดจำได้จดจำไม่ได้ก็ตาม
ธรรมทั้งปวงนั้นล้วนแต่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
พระอภิธรรมที่เราจดจำไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องจดจำ
เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่า ธรรมทั้งปวงต้องจดจำได้ทั้งหมด
ใครจดจำได้ก็ขออนุโมทนา ขอยินดีกับเขาด้วย
ที่ช่วยจดจำคำสอนเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ส่วนเราก็เพียรรู้ทุกข์ต่อไป
จนกว่าจะหมดซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงก็พอแล้ว.
^_^

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 61 times, 1 visits today)

Comments are closed.