Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : จิตเดินปัญญาหรือคิดเอาเอง


จิตเดินปัญญาหรือคิดเอาเอง

ถาม : จะทราบได้อย่างไรคะว่าจิตเกิดปัญญาหรือคิดเอง เพราะบางครั้งสติเกิด และกำลังพิจารณาสิ่งที่เข้ามากระทบจิต แต่มันก็พยายามไปจับกับปฏิจสมุปบาท เลยไม่แน่ใจว่ามันคิดเองหรือเปล่าคะ ?

ตอบ : เดินปัญญาคือการที่จิตเห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม ซึ่งถ้าขณะที่พยายามนึกคิดไปจับกับปฏิจจสมุปบาท ขณะนั้นจะไม่ใช่การเดินปัญญา เพราะยังเป็นคิดนึกอยู่ครับ ซึ่งถ้าคิดโดยไม่ตั้งใจคิด ก็ให้มาหัดดูจิตที่ไหลไปคิด เมื่อรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดได้ถูกต้อง จิตจะกลับมาตั้งมั่นและจะเดินปัญญาต่อได้ครับ

ถาม : ถ้าคิดโดยไม่ตั้งใจคิด ให้หันมาดูจิตที่ไหลไปคิด แต่ถ้าจิตตั้งใจไปคิด เราควรรู้แล้วหยุดคิด หรือถ้าเราอยากคิดต่อ สามารถคิดต่อได้หรือไม่คะ หรือควรแค่รู้แล้วหยุดคิดคะ ?

ตอบ : ถ้าจะภาวนา แค่รู้ว่าคิดพอแล้วครับ เมื่อแค่รู้ว่าคิดแล้วความคิดจะหยุดหรือไม่หยุดก็ให้เป็นไปตามที่จะเป็น ไม่ใช่ไปจงใจจะทำให้หยุดคิดนะครับ แล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องจงใจคิดต่อครับ (เว้นแต่ว่าเวลานั้นเป็นเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิด ก็ต้องจงใจคิดต่อ แต่ถ้าเป็นเวลาภาวนาก็ไม่ต้องจงใจคิดต่อนะครับ)

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 92 times, 1 visits today)

Comments are closed.